Vše

 

Chcete také účinně a rychle najít ty správné zaměstnance? Klikněte a podívejte se, jak na to.

Blog

Vyjednávání, strategie průlomu, jak na konflikt

Strategie průlomu

Strategie průlomu Jak jsem slíbil, navazuji na předchozí článek Konflikt v podstatě jeho volným pokračováním a tím není nic jiného, než řekněme tomu technika nebo přístup, jak již naši králové odvraceli války. Strategie průlomu je tedy velmi stará, a o to více funkční technika, jak se dokážete dostat z často až bez východiskové situace. Všichni […]

Konflikt

Konflikt je každodenní součástí života všech lidí. Když se zamýšlím nad slovem konflikt, napadá mě hned několik směrů, kudy se můžeme vydat. Začal bych tím, co je to vlastně konflikt? Konflikt pochází z latinského slova Conflictus a znamená srazit se, srážku dvou jakýchkoli protichůdných energií (vlastností, myšlenek, zájmů, postojů apod.). I situace, když se nemůžete […]

Malý výběr ze stovek hodnotících dotazníků. Každý firemní trénink nebo seminář je pro nás velkou inspirací a motivací na sobě neustále pracovat. Nepřistupujeme k účastníkům z pozice brouka Pytlíka nebo Všeználka. Spíše, jako partneři, praktici, andragogové, kdy respektujeme dosavadní znalosti, dovednosti a především zkušenosti, na které společně stavíme další konstrukty v rámci profesionálně a citlivě navrženého andro-didaktického přístupu, kterým postupně, formou přirozených dialogů a spontánních diskusí, provázíme absolventy prostřednictvím „Aha-efektů“ k upgradu znalostí a dovedností i postojovému posunu. Vše je zcela autenticky doprovázeno situačním humorem, pozitivní, tvůrčí atmosférou, nadšením, entuziasmem a profesionalitou.

 

Instagram odkaz

 

 

 

 

Online kurz „Vyjednávání a argumentace“ se účastníkům velmi líbil, p. lektor Kovač to má výborně připravené, dovede účastníky zaujmout i aktivně zapojit. Měli bychom zájem tímto způsobem zajistit další kurzy… Děkuji za spolupráci.

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Jarmila Poločková vedoucí oddělení – Personální rozvoj

Dobrý den pane řediteli, dnes jsme měli s mistry zhodnocení online školení. Moc Vám děkuji, byli unešení. Popravdě mi i po těch dvou dnech přijdou jiní. Ráda bych, aby jste se ještě mohli vidět a probrat další témata. Držím palce ve studiu a ať se Vám daří.

Adéla Weissová: HR BUSINESS PARTNER ÚSEK PERSONÁLNÍHO ŘEDITELE EKOVA ELECTRIC A.S.

Znám firmu KONFUCIUS už mnoho let a věřte mi, své jméno a tvář bych nepropůjčil jen tak „někomu“. Na trhu je spousta vzdělávacích zařízení pro dospělé, ale pokud se mohu o někom vyjádřit jako o seriózním, nadstandardně pečujícím a vždy s něčím co přesahuje rozsah očekávaného, tak je to právě vzdělávací instituce KONFUCIUS.

Honza Musil: Moderátor, herec

S akreditovanou vzdělávací institucí KONFUCIUS s.r.o. spolupracuje naše společnost  Gappay s.r.o.  již mnoho let, vždy k naší velké spokojenosti. Semináře, školení i odborná setkání byla vždy na velmi vysoké úrovni. Díky komplexní analýze naší společnosti jsme dosáhli spojení efektivního školení pro konkrétní zaměstnance s individuálními požadavky a potřebami firmy. Aktuální změny v legislativě, nové trendy v pracovním procesu spolu s kontinuálním vzděláváním zaměstnanců máme zajištěny jednou kvalitní institucí KONFUCIUS s.r.o., se kterou jsme maximálně spokojeni.

MUDr. Jiří Tichý: Jednatel Gappay s.r.o. – světová jednička ve výrobě kynologických potřeb

Od roku 2013 spolupracujeme se společností KONFUCIUS v oblasti firemního tréninku manažerských dovedností vedoucích pracovníků naší společnosti a jsme spokojeni nejen s přístupem lektorů , ale především také s jejich odbornými znalostmi. Našimi zaměstnanci je tento trénink vnímán jako nadstandardní bonus, který jim pomáhá efektivně zvládat některé složitější situace při vedení a řízení jejich oddělení.

RNDr. Magdalena Uvírová: Manažerské dovednosti vedoucích pracovníků

Vzdělávací instituce KONFUCIUS pro nás realizovala v rámci projektu „Vzdělávání zaměstnanců ÚVS MSK“, v letech 2011-2014, akreditované kurzy soft skills. Všechny kurzy byly realizovány na vysoké úrovni s ohledem na požadavky a potřeby vzdělávaných zaměstnanců. Velmi kladně hodnotíme profesionální přístup lektorů, kteří po celou dobu realizace projektu prokázali maximální připravenost a perfektní znalost témat. Společnost KONFUCIUS doporučujeme jako spolehlivého a profesionálního dodavatele vzdělávacích služeb.

Ing. Pavel Kowalski: Vedoucí oddělení personálního, odbor kancelář ředitele krajského úřadu