25 000 

Profesionální firemní prezentace Honzy Musila

Naučme se prezentovat sami sebe, protože my prodáváme výrobek nebo služby a nikoliv naopak. Naučme se získat pro tuto práci napřed sami sebe.

Nejdůležitější je vybudování vztahů, zaujmutí klienta a předání potřebných informací. Znamená to naučit se, jak získat a udržet pozornost, co a v jakém pořadí říci a v neposlední řadě to závisí i na použitých vizuálních pomůckách a metodách.

Cílem tohoto aktivního semináře, na který přicházejí účastníci s vlastní připravenou prezentací, je zvládnutí pokročilejších technik prezentace nejen při prodeji, ale i při prosazování se v pracovním kolektivu či týmu.

V tomto semináři se budeme zabývat těmito tématy

honza kafe KONFUCIUSČeho chceme prezentací dosáhnout? Co dělá prezentaci zajímavou? Krátká autodiagnostika – test osobnosti. Jakým způsobem komunikujeme – verbální a nonverbální komunikace. Jak se připravit na dobrou, poutavou a aktivní prezentaci? Proč je v jednoduchosti krása? Jak a kdy volit tu správnou formu a jednotlivé etapy prezentace – cesta k úspěchu. Jaké jsou charakteristiky obchodních osobností významné pro styk s ostatními lidmi? Proč je nezbytná průběžná analýzy – průběžné získávání informací o klientovi a o konkurenci? Jakou roli při prezentaci hraje osobnost prezentujícího? Sebejistota při prezentování informací – nepodceňujte první dojem! Jak zapojit posluchače – klienta do děje prezentace? Jak z toho ven při obtížných situacích spojených s prezentací? Nepodceňujte Teambuilding, jeho sílu a energii. Využití v praxi – nácviky, rozbory, diskuse.

Komu je seminář určen

Manažerům na všech úrovních řízení a budoucím manažerům, majitelům malých a středních firem, kteří jsou v pozici reprezentanta firmy, zaměstnancům personálních útvarů, obchodním zástupcům, kteří jsou v přímém styku s klienty, ostatním zaměstnancům, kteří ve své pracovní pozici často komunikují formou aktivní prezentace.

Reálný cíl absolventa

Získá větší sebejistotu při prezentaci sebe a firmy, či jejich výrobků, rozvine více své schopnosti úspěšně a efektivně prezentovat – dobrá prezentace zvyšuje i profesionální úroveň a prestiž prezentujícího – zároveň i firmy, zvládne pokročilejší postupy, jak získat a udržet posluchače – zákazníka, naučí se správně, a ve správném pořadí, prezentovat obchodní nebo firemní informace, nabude další zkušenosti, jak správně odpovídat na dotazy – zdokonalí se ve zvládání námitek.

Otevřené semináře (objednáváte počet OSOB)

Pokud máte zájem o otevření semináře, zašlete nám požadovaný termín.Firemní trénink (objednáváte počet tréninků)

Váš firemní trénink25 000 

Chci více informací

8-mi hodinový interaktivní trénink s Honzou Musilem. 25-ti leté zkušenosti z profesionální prezentace, sebe prezentace, atd.