25 000 

Obsah dvoudenního online tréninku Leadership

Střípky z LEADERSHIP

Někdy se říká, že manažeři dělají věci správně a vůdci dělají správné věci. Ideálním řešením je však být manažerem i vůdcem. Vedení je o procesu individuálního ovlivňování chování, postojů a názorů jiných lidí. Lídři často nastavují směr, kterému se ostatní přizpůsobují. Mohou takto činit kupříkladu stanovením výzev a cílů. Přitom mohou povzbuzovat a inspirovat ostatní.

Přemýšleli jste někdy, proč někteří lidé mají větší vliv než jiní? Je to proto, že investují více “do” ostatních. Ti, kteří mají největší vliv, mají téměř vždy nejsilnější vztahy. Pokud chcete mít vliv, měli byste být ochotni přispívat do Vašich vztahů.

Spojujte lidi z různých oddělení do jednoho týmu, používejte více komunikačních nástrojů najednou. K papírovému bloku a emailu připojte workshopy, krátké pracovní porady a dny otevřených dveří v kancelářích.

Důvěra v ostatní začíná sebedůvěrou. Jak můžete věřit ve své lidi a jak oni mají věřit vám, pokud nevěříte sami sobě?

Dobří vůdci tráví čas nasloucháním svých zaměstnanců, než aby stále jen mluvili „z vrchu“. Rozumí hodnotě hledání a začlenění názorů druhých do rozhodovacího procesu.

Úspěšní manažeři – vůdci mají odvahu nést zodpovědnost za svá rozhodnutí a jednání, i když se něco nepovede. Jsou schopni uznat svou chybu také na veřejnosti a přejít na opravný kurz.

Nedůvěra ve schopnosti spolupracovníků a pocit vlastní nenahraditelnosti u manažerů vedou k jejich přetěžování a vyhoření.

Příspěvek je dávání (nad rámec našich povinností) času, energie, myšlenek, znalostí, emocí, pomoci, peněz apod. Upevňování vůdčího postavení prostřednictvím příspěvku zahrnuje účast a podporu komunit, které se týkají oblasti, ve které působíte, a týmů, které vedeme.

Není nic demoralizujícího než lídr, který nemůže jasně vysvětlit, proč děláme to, co děláme.

Podstatou vedení je to, že musíte mít vizi. Musí to být vize, kterou jasně a silně vyjadřujete při každé příležitosti.

Pokud nemáte vizi, nemůžete být skutečným vůdcem, kdo by chtěl (ná)sledovat bez vidění?

I když má vedení firmy kodex chování a etická očekávání, mohou se tato očekávání stát organizačním balastem, často také půdou pro vtipy, pokud lídři neprezentují veřejně svá poselství. Pokud budete etické chování denně projevovat, silně tím ovlivníte chování a jednání ostatních.

Jako vůdce si zvolte hodnoty a etiku, které jsou pro vás nejdůležitější, které vám jsou nejbližší, hodnoty a etiku, kterým věříte a které definují vaši osobu i roli ve firmě. Pak je každý den vlastním příkladem i dalšími komunikačními kanály demonstrujte v práci.

Zamyslete se nad tím nejlepším šéfem, kterého jste kdy měli. Čeho jste si na něm nejvíce vážili? Byl znám tím, že držel své slovo? Nebo si cenil(cení) hodnoty týmu a přijímal(přijímá) různá stanoviska při rozhodování? Ať je to cokoli, co ho dělá skvělého(ou), pravděpodobně to vyplývá z důvěry a vztahů, které postavil(a) s lidmi kolem sebe.

Kromě řízení firmy a jejich procesů je stejně (pokud ne více) důležité řídit sebe.

CSR může mít velký přínos pro oblast lidských zdrojů ve firmě, a to přitom hned dvojího druhu.

VZDĚLÁVACÍ OPORA PRO ABSOLVENTY PROGRAMU LEADERSHIP

 


Lektor: Jan Kovač

Chci více informací

Základní osnova a témata, kterým se ve dvoudenním online tréninku věnujeme:

 1. Influence (Vliv)
 2. Teamwork (Týmová práce)
  • Podporujte sebedůvěru svou i ostatních
 3. Communication (Sdělení)
  • Lídři poslouchejte, pak mluvte
 4. Decision (Rozhodování)
 5. Management (Řízení)
 6. Delegování SMART
 7. Contribution (Příspěvek)
 8. Vision (Vize-vedení prostřednictvím vizí)
  • Příklad úspěšného vedení prostřednictvím vizí (vedoucí vize)
  • Dejte firmě duši.
  • Základy pro úspěšnou vedoucí vizi
 9. Ethic & Values (Etika a Hodnoty)
  • Hodnoty vedení a etika na pracovišti
  • 3 pravidla důvěry
  • Příklady souhrnu pracovních hodnot
 10. Charakteristiky úspěšného stylu vedení
 11. Motivation (Motivace)
  • Empowerment – Energetizace zaměstnanců
 12. Responsibility (Odpovědnost CSR)
  • Moderní světový kontext pro zodpovědné vedení
  • Požadavky na zodpovědné vedení
  • Pět aspektů pro zodpovědné vedení
  • CSR prakticky

Lektor

JAN KOVAČ

MANAŽERSKÁ A LEKTORSKÁ PRAXE

+420 733 556 555

kovac(zavináč)konfucius.cz

 

MANAŽERSKÁ PRAXE

Od roku 2002 do roku 2008 jsem působil v TOP managementu, od roku 2006 dodnes jsem jednatelem, výkonným ředitelem a lektorem andragogické instituce KONFUCIUS®. Do roku 2002 jsem se úspěšně zabýval obchodní činností.

Má manažerská praxe je 18 let, obchodní 23 let. Tuto praxi nejen denně realizuji ve své práci, současně již 14 let pravidelně školím ve firmách a institucích, jako lektor, mentor, trenér manažerských a měkkých dovedností.

 

LEKTORSKÁ PRAXE

Tvorba vzdělávacích programů   a aktivní lektorská činnost v oblasti měkkých a manažerských dovedností 2006-2021.

Jsem autorem více než 10 – ti akreditovaných kurzů MVČR, MPSV, MŠMT. Mými tréninky prošlo více než 10.000 absolventů.

Aktuálně jsem velkým fanouškem a propagátorem interaktivního online vzdělávání.

ANDRAGOGIKA

Jsem v 5. semestru na OSU, kde studuji obor Andragogika.

Úspěšně absolvované zkoušky:

Obecná sociologie, Edukační komunikace, Management ve vzdělávání, Obecná andragogika, Obecná psychologie, Dějiny edukace, Marketing a podnikání ve vzdělávání dospělých, Politika a praxe celoživotního učení, Sociologie výchovy, Srovnávací pedagogika a andragogika, Psychologie dospělých, Didaktika, Pracovní právo, Sociální a pedagogická psychologie, Sociální andragogika, Speciální pedagogika a edukace dospělých, Profesní andragogika, Ekonomika ve vzdělávání dospělých, Monitoring a evaluace ve vzdělávání dospělých, Tvorba projektů vzdělávání dospělých.

ZÁJMY

Rodina, sport, fitness, hra na klavír, má práce – řízení andragogické instituce KONFUCIUS®, Andragogika, Psychologie, lektorská činnost, tvorba vzdělávacích programů, cestování, hory.

Další informace

Místo konání

ONLINE

Lektor

Jan Kovač

Délka

2 dny, 1 den – 3 hodiny.

Mohlo by se Vám líbit…

 • Stres, vyhoření, EQ, resilience – odolnost Online 2 dny/4hod

  25 000 
  Přidat do košíku
 • Komunikace v obtížných situacích a nátlakové techniky Online 2dny/4hod.

  25 000 
  Přidat do košíku