(Hodnocení: 1)

OSNOVA TRÉNINKU LEADERSHIP

I.   Influence (Vliv)

II.  Teamwork (Týmová práce)

III. Communication (Sdělení)

IV. Decision (Rozhodování)

V.  Management (Řízení)

VI. Delegování SMART

VII.  Contribution (Příspěvek)

VIII. Vision (Vize-vedení prostřednictvím vizí)

      a)   Příklady úspěšného vedení prostřednictvím vizí (vedoucí vize)

      b)   Dejte firmě duši

      c)   Základy pro úspěšnou vedoucí vizi

IX.  Ethic & Values (Etika a Hodnoty)

      a)  Hodnoty vedení a etika na pracovišti

      b)  Pravidla důvěry

      c)  Příklady pracovních hodnot

      d)  Charakteristiky úspěšného stylu vedení

X.  Motivation (Motivace)

      a)   Empowerment – Energetizace zaměstnanců

XI. Responsibility (Odpovědnost CSR)

      a)   Moderní světový kontext pro zodpovědné vedení

      b)  Požadavky na zodpovědné vedení

      c)  Pět aspektů pro zodpovědné vedení

XII. CSR prakticky


Lektor: Jan Kovač

LEADERSHIP – STŘÍPKY Z TRÉNINKU

 • Někdy se říká, že manažeři dělají věci správně a vůdci dělají správné věci. Ideálním řešením je však být manažerem i vůdcem. Vedení je o procesu individuálního ovlivňování chování, postojů a názorů jiných lidí. Lídři často nastavují směr, kterému se ostatní přizpůsobují. Mohou takto činit kupříkladu stanovením výzev a cílů. Přitom mohou povzbuzovat a inspirovat ostatní.

 • Přemýšleli jste někdy, proč někteří lidé mají větší vliv než jiní? Je to proto, že investují více „do“ ostatních. Ti, kteří mají největší vliv, mají téměř vždy nejsilnější vztahy. Pokud chcete mít vliv, měli byste být ochotni přispívat do Vašich vztahů.

 • Spojujte lidi z různých oddělení do jednoho týmu, používejte více komunikačních nástrojů najednou. K papírovému bloku a emailu připojte workshopy, krátké pracovní porady a dny otevřených dveří v kancelářích.

 • Důvěra v ostatní začíná sebedůvěrou. Jak můžete věřit ve své lidi a jak oni mají věřit vám, pokud nevěříte sami sobě?

 • Dobří vůdci tráví čas nasloucháním svých zaměstnanců, než aby stále jen mluvili „z vrchu“. Rozumí hodnotě hledání a začlenění názorů druhých do rozhodovacího procesu.

 • Úspěšní manažeři – vůdci mají odvahu nést zodpovědnost za svá rozhodnutí a jednání, i když se něco nepovede. Jsou schopni uznat svou chybu také na veřejnosti a přejít na opravný kurz.

 • Nedůvěra ve schopnosti spolupracovníků a pocit vlastní nenahraditelnosti u manažerů vedou k jejich přetěžování a vyhoření.

 • Příspěvek je dávání (nad rámec našich povinností) času, energie, myšlenek, znalostí, emocí, pomoci, peněz apod. Upevňování vůdčího postavení prostřednictvím příspěvku zahrnuje účast a podporu komunit, které se týkají oblasti, ve které působíte, a týmů, které vedeme.

 • Není nic demoralizujícího než lídr, který nemůže jasně vysvětlit, proč děláme to, co děláme.

 • Podstatou vedení je to, že musíte mít vizi. Musí to být vize, kterou jasně a silně vyjadřujete při každé příležitosti.

 • Pokud nemáte vizi, nemůžete být skutečným vůdcem, kdo by chtěl (ná)sledovat bez vidění?

 • I když má vedení firmy kodex chování a etická očekávání, mohou se tato očekávání stát organizačním balastem, často také půdou pro vtipy, pokud lídři neprezentují veřejně svá poselství. Pokud budete etické chování denně projevovat, silně tím ovlivníte chování a jednání ostatních.

 • Jako vůdce si zvolte hodnoty a etiku, které jsou pro vás nejdůležitější, které vám jsou nejbližší, hodnoty a etiku, kterým věříte a které definují vaši osobu i roli ve firmě. Pak je každý den vlastním příkladem i dalšími komunikačními kanály demonstrujte v práci.

 • Zamyslete se nad tím nejlepším šéfem, kterého jste kdy měli. Čeho jste si na něm nejvíce vážili? Byl znám tím, že držel své slovo? Nebo si cenil(cení) hodnoty týmu a přijímal(přijímá) různá stanoviska při rozhodování? Ať je to cokoli, co ho dělá skvělého(ou), pravděpodobně to vyplývá z důvěry a vztahů, které postavil(a) s lidmi kolem sebe. To je leadership.

 • Kromě řízení firmy a jejich procesů je stejně (pokud ne více) důležité řídit sebe.

 • CSR může mít velký přínos pro oblast lidských zdrojů ve firmě, a to přitom hned dvojího druhu.

Zde je odkaz na vzdělávací oporu pro absolventy programu LEADERSHIP

Tréninkem vás autenticky provází lektor a andragog Bc. Jan Kovač.

Další informace

Místo konání

ONLINE, Ostrava – ARROWS, Ve firmě

Lektor

Bc. Jan Kovač

Délka

2 x 6 hodin + související témata dle doporučení nebo individuální potřeby zadavatele

1 recenze Leadership

 1. Bohdan

  Pro formování profesního růstu v oblasti vedení lidí je nutné udržovat si neustálý nadhled a seznamovat se s novými trendy. Neb svět kolem ubíhá mílovými kroky a málokdy je možnost zastavit se, zvolna nadechnout a vzájemnou diskusí s kolegy si zkalibrovat svou dosavadní profesní cestu.
  Jsem velmi rád, že se mi dnes opět povedlo prožít jeden den, který mě profesně obohatil.
  Děkuji Honzo.

Přidat recenzi

Mohlo by se Vám líbit…

 • Jan Kovač, andragog, zakladatel KONFUCIUS

  Průlomová komunikace

  Čtěte více
 • Manažerské dovednosti

  Čtěte více
 • Strach je stres, stres je nemoc, nemoc je strach. Klíčem je klid.

  Stres, burnout a EQ

  Čtěte více
 • Prezentační dovednosti

  Čtěte více