25 000 

Motto: Pokud se mají manažeři správně rozhodovat, musejí umět vyhodnocovat celou řadu ukazatelů výkonnosti podniku.

Mezi ty nejdůležitější patří bezesporu ukazatele finanční… Ne každý manažer ale musí být nutně finančním specialistou.

Chcete-li se naučit, jak se jednoduše orientovat ve složitých věcech, je tento seminář určen právě pro Vás!

V tomto semináři se budeme zabývat těmito tématy

Základy ekonomiky netradičně

Jak vypadá koloběh peněz v naší firmě? Základní terminologie ekonomů. Peníze investované do firemních aktiv: hmotná a nehmotná aktiva. Přítok peněz od zákazníků: co nás stojí a co k nám přináší naši zákazníci?

Manažerský pohled na podnikání

Chceme zisk nebo tržby? Různé fáze vývoje firmy a různá očekávání. Co zajímá naše majitele: zisk/cash flow/tržby/tržní pozice. Co zajímá banky: finanční analýza a indikátory podnikového zdraví. Co zajímá zaměstnance? Analýzy výsledovky, ROI-návratnost investic, ROS, ROA, EVA, EBIT, EBITDA,…

Výkonnost mého útvaru

Jak produktivní je můj útvar. Kdo je můj zákazník? Porozumění procesům: náklady versus efekt. Třídění a povaha nákladů. Tvorba cen. Nástroje pro měření porovnávání produktivity, zejména lidí. Finanční a nefinanční měřítka hodnocení. Příklady z různých útvarů: obchodní útvar, režijní útvary, výroba.

Pozice mého útvaru

Jak najít společnou řeč se šéfem a ekonomy? Proč a jak dávat své požadavky již do plánu? Proč a jak pracovat ve variantách? Jak prezentovat své záměry a potřeby? Jak obhajovat své záměry a potřeby?

Komu je seminář určen

Tento speciální seminář je určen každému, kdo se chce seznámit se základními principy finančního řízení firmy, naučit se číst v účetních výkazech, hledat informace „mezi řádky“ účetních výkazů, nastavit základní ekonomické a procesní vazby ve firmě (oběh dokladů, základní controlling apod.).

Reálný cíl absolventa

Nabude znalost základních pojmů podnikových financí. Získá přehled o ekonomickém a právním kontextu podnikových financí. Prohloubení znalostí o chodu a fungování firmy se zaměřením na procesy financování. Získá základní znalosti o procesu řízení a optimalizace finančních zdrojů. Získá znalosti o interních a externích zdrojích financování firmy. Získá schopnost analyzovat současný stav firmy a identifikovat příležitosti pro zlepšení finančního řízení a zvýšení hospodářského výsledku.

Účastníci budou schopni lépe

Komunikovat s ostatními odděleními. Interpretovat ekonomické zprávy. Prioritizovat a kontrolovat náklady. Strukturovat obchod. Redukovat provozní kapitál. Zaměřit se na nejvíce ziskové příležitosti. Lépe obsloužit interního i externího zákazníka. Rozumět, jak jejich rozhodnutí ovlivní ostatní oddělení ve společnosti


Lektor: Bc. Gabriela Rathouzská

Vyčistit

Chci více informací