Asertivita pro pokročilé

Na tomto semináři se budeme zabývat:

Typy sociálního chování (pasivní chování, agresivní chování, manipulativní chování, asertivní chování. Asertivita (asertivní komunikace, asertivní práva, desatero asertivních práv, asertivní povinnosti – závazky vůči druhému, asertivní techniky, asertivní odmítání, typy asertivity. Jak se prosadit (práce s oceněním – jeho přijetí a vyjádření, vyjadřování kritiky, jak se ubránit – způsoby odmítnutí).

Komu je seminář určen

Všem, kteří jednají s klienty a obchodními partnery, zaměstnancům personálních útvarů a pracovníkům, kteří jsou v přímém styku s klienty a zaměstnanci, ostatním zaměstnancům, kteří ve své pracovní pozici často komunikují a jsou konfrontování s konfliktními situacemi.

Reálný cíl absolventa

Osvojí si zásady týkající se asertivního a empatického chování, osvojí si asertivní techniky v jednodušších i složitějších situacích, naučí se asertivně sdělovat a správně analyzovat problémy, správně formulovat sdělení, účelněji bude volit techniky komunikace v závislosti na okolnostech, empaticky naslouchat, určí jistěji skutečné příčiny vznikajících konfliktů, rozpozná vlastní dispozice ke zvládání konfliktních situací, osvojí si základní postupy při zvládání konfliktů, pochopí nutnost sebekontroly vlastního nonverbálního projevu, nalezne smysl být pozitivní, s patřičnou motivaci a s firemní loajalitou, s potřebou budování důvěry, osvojí si jednotlivé postupy a metody, jak být připraven psychicky na jakýkoliv typ rozhovoru, uvědomí si, že nejtrvalejší vztah s klientem je založený na vzájemné důvěře a respektu, nikoli na nátlaku, zpětnou vazbu získá prostřednictvím simulovaných rozhovorů.

Aktivní trénink plný praktických technik a ukázek z reálného života. 6 hodin.