Resonance konfliktu a asertivita

Tento trénink je zaměřen na profesionální řešení konfliktů a asertivitu v komunikaci při různých formách chování v závislosti na vztazích. To jak při aktivní obchodní a prezentační činnosti produktů společnosti, tak i při komunikaci v rámci pracovního týmu. Akcent je kladen na asertivní chování, schopnost okamžité reakce při zvládání námitek bez emočního vypětí s konkrétními návrhy řešení na zvládání krizových situací. Cílem tohoto tréninku je seznámit se s pravidly efektivní a asertivní komunikace, osvojit si a procvičit si vlastní práci s resonancí konfliktu a analyzovat vlastní odolnost při zvládání konfliktních situací.

Budeme diskutovat, řešit, vysvětlovat, malovat, dohadovat se, pochopíme a uchopíme, získáme dovednost a změníme postoj

Úvod do problematiky „JÁ“ a „MY“ – Kariérové kotvy (základní přehled), asertivita a její využití v praxi, asertivní lidská práva, asertivita a duševní hygiena, asertivní techniky, projevte své kompetence. Jak reagovat na oprávněnou kritiku? Vaše kompetence, identifikace s úkoly – budování vztahů a sebe motivace, prezentace sebe sama. Na čem závisí psychická odolnost? Poslední dojem, stres a jeho vlivy na pracovní chování člověka, strategie zvládání konfliktů, aneb jak předcházet syndromu vyhoření, metoda Win – Win.

Asertivita a konflikt – denní chleba manažerů, obchodních zástupců, vedoucích a Vašich kolegů

Manažerům na všech úrovních řízení a budoucím manažerům, majitelům malých a středních firem, kteří jsou v pozici reprezentanta firmy. Vedoucím zaměstnancům, kteří ve své pracovní praxi vedou pracovní týmy. Obchodním zástupcům a reprezentantům firmy, vedoucím prodejních týmů, prodejcům a všem, kteří jednají s klienty a obchodními partnery. Zaměstnancům personálních útvarů a pracovníkům, kteří jsou v přímém styku s klienty a zaměstnanci. Ostatním zaměstnancům, kteří ve své pracovní pozici často komunikují a jsou konfrontování s konfliktními situacemi

Naše získaná dovednost z tréninku Resonance konfliktu a asertivita?

Osvojíme si zásady, týkající se asertivního a empatického chování. Nacvičíme asertivní techniky v jednodušších i složitějších situacích. Naučíme se asertivně sdělovat a správně analyzovat problémy. Budeme správně formulovat sdělení. Účelněji bude volit techniky komunikace v závislosti na okolnostech. Budeme empaticky naslouchat. Rozpoznáme skutečné příčiny vznikajících konfliktů. Objevíme vlastní dispozice ke zvládání konfliktních situací. Získáme základní postupy při zvládání konfliktů. Pochopíme nutnost sebekontroly vlastního nonverbálního projevu. Naučíme se být pozitivní, s patřičnou motivaci a s firemní loajalitou, s potřebou budování důvěry. Osvojíme si jednotlivé postupy a metody, jak být připraven psychicky na jakýkoliv typ rozhovoru. Nejtrvalejší vztahy jsou založené na vzájemné důvěře a respektu, nikoli na nátlaku. Zpětnou vazbu získáme prostřednictvím simulovaných rozhovorů.

Níže můžete přidat svou osobní zkušenost  s tímto tréninkem prostřednictvím Facebook komentáře. Pokud nás chcete odměnit, můžete svou referenci zaškrtnutím tlačítka sdílet ostatním. Jestliže nemáte Facebook nebo upřednostňujete jinou formu hodnocení, můžete využít záložku Hodnocení nad tímto textem. Děkujeme 🙂

Trénink je možno realizovat prezenčně, doporučujeme také online realizaci (distančně) v délce  1 x 6 nebo 2 x 3 hodin.

Mohlo by se Vám líbit…

 • Prezentační dovednosti

  Čtěte více
 • Strach je stres, stres je nemoc, nemoc je strach. Klíčem je klid.

  Stres, burnout a EQ

  Čtěte více
 • Efektivní komunikace

  Čtěte více
 • Time management

  Čtěte více