50 000 

Prezentační techniky a dovednosti

Také si myslíte, že v dnešní době plné technických vymožeností, není mluvený projev “z očí do očí” příliš důležitý? Řada lidí se mylně domnívá, že e-mail, případně stručný telefonát vyřeší všechno. Pravdou je, že se mluvení a vystupování před lidmi můžeme částečně vyhýbat. Nebezpečné je, že si tím vytvoříme bariéru, která bude omezovat náš růst kariérní i osobnostní.

Schopnost jasně, srozumitelně a poutavě vyjádřit myšlenku před jednotlivcem i před větší skupinou lidí, dává lidem, kteří se k ní tréninkem dopracovali, pocit jistoty a sebedůvěry. Je jednoznačně výhodou v pracovním i v osobním životě.

To jsou základní témata, která jsou obsahem tohoto speciálně koncipovaného dvoudenního semináře.

V tomto kurzu se budeme aktivně zabývat

Základní pravidla prezentace, jak připravit sebe i svou prezentaci, struktura prezentace, zvládání a prevence trémy, prezentace, analýza publika, využití mimoslovní komunikace, technika řeči, aktivizace posluchačů, cíl – určující prvek prezentace, vlastní prezentace a její rozbor.

Tři oblasti musím mít jako prezentující pod kontrolou:

1)  Cíl prezentace – Čeho chci prezentací dosáhnout, proč prezentuji

2) Obsah – Co, kdy a v jaké struktuře…

3) Formu – Jak (verbální, neverbální komunikaci…)

A. 90/10

B. 3Ř

C. 4MAT

D. Komunikace

Procvičované oblasti

Základní postup při přípravě prezentace, nejčastější chyby, typy struktur podle účelu prezentace., prvky řeči těla, které ovlivňují projev v pozitivním i negativním smyslu. Práce s hlasem. Zahájení a ukončení prezentace. Odpovídání na nepříjemné dotazy. Využití techniky (zpětný projektor, počítač). Užívání běžných vizuálních pomůcek (flipchart, magnetická tabule, různé typy ukázek). Prvky, které dělají prezentaci srozumitelnější pro posluchače.

Komu je seminář určen

Pro vrcholový, střední, liniový i nižší management, nákupčím, obchodním zástupcům, vedoucím zaměstnancům, koordinátorům týmů, vedoucím výroby a mistrům

Reálný cíl absolventa

Rozvine komunikační schopnosti v interakci s ostatními, dosáhne zvýšení schopnosti zaujmout a přesvědčit posluchače, osvojí si postup, jak si připravit prezentaci, porozumí základním principům pro vystupování před lidmi, zvládne odstranění návyků, které odvádějí pozornost od projevu, dosáhne zvýšení schopnosti udržet pod kontrolou vlastní projev i reakce publika.


Lektor: Jan Kovač

Chci více informací

Osnova kurzu Prezentační dovednosti

1.Dobrá prezentace, dobrý prezentátor

2.Tréma, stres

3.Cíl prezentace – posluchači, sdělení, prostředí

4.Struktura prezentace – úvod, tělo, závěr, 3Ř, 4MAT

5.Řečnické ozdoby

6.Verbální a neverbální komunikace

7.Diskuse

 

6-ti hodinový aktivní trénink prezentačních technik a dovedností. Možno online.

Další informace

Místo konání

Ostrava – VTPO, Ve firmě