Asertivní jednání

Vyjádřit svá přání, požadavky a vlastí stanoviska s použitím jasných argumentů a s přiměřeným projevem emocí, spontánně reagovat na požadavky jiných, přijmout kritiku nebo poskytnout konstruktivní kritiku je podmínkou pro zdravou a rovnocennou komunikaci mezi dvěma a více lidmi.

V tomto aktivním semináři se budeme zabývat

Asertivní komunikace, verbální komunikace, neverbální komunikace, bez východisková komunikace. Typy sociálního chování – druhy jednání v konfliktních situacích (agresivní jednání, pasivní jednání, asertivní jednání), agrese, manipulace, asertivita (asertivní komunikace, asertivní techniky, přehled základních asertivních technik, asertivní práva, asertivní desatero).

Komu je seminář určen

Metodiku tohoto semináře (tréninku) lze individuálně nastavit pro personál, střední i top manažery.

Reálný cíl absolventa

Asertivní zaměstnanec dokáže zdravěji a lépe komunikovat s jednotlivci i v týmu, prosazovat neagresivně své návrhy a potřeby. Současně však pochopí, že pasivní vyčkávání na „lepší časy“ také není nejvhodnější cesta. Asertivita je v současné době již stejný standard v rámci kompetencí zaměstnanců, jako komunikační dovednosti nebo gramatika. Asertivní zaměstnanec je vyrovnanější, dokáže lépe reagovat na konfliktní i stresující situace. Celkově je asertivní člověk úspěšnější v práci i v osobním životě.

Interaktivní trénink v délce trvání 6 hodin.