Osnova tréninku Vyjednávání a argumentace

1.   Smlouvání & Vyjednávání
2.   Příprava strategie vyjednávání
3.   Tvorba cílů a analýza postavení druhé strany
4.   Znát a umět použít své vědomé nebo skryté schopnosti IQ/EQ
5.   Pokročilá argumentace – psychologická převaha, úspěšná mysl
6.   Bez východiskové situace (když nevíme kudy kam, BATNA, apod.)
7.   Průlomové vyjednávání (jak králové odvraceli války)
8.   Dohoda přirozenou formou v nepřirozené situaci
9.   Základy argumentace
10. Pořadí a členění argumentů
11. Typologie, temperament, charakter, osobnost
12. Vše doplněno o zpětnovazební a evaluační prvky


Lektor: Jan Kovač

Pro svou referenci vyberte záložku Hodnocení nad tímto textem. Pole se jménem a emailem můžete případně ponechat prázdné, reference se zobrazí. Děkujeme 🙂

Trénink je možno realizovat prezenčně, doporučujeme také online realizaci (distančně) v délce  2 x 6 nebo 4 x 3 hodin.

Předehrou k tréninku je také hledání vnitřní motivace a duševní hygiena úspěšného vyjednavače. Účastníci budou seznámeni s uceleným přehledem nezbytných vyjednávacích znalostí a dovedností a projdou tréninkem celé řady specifických  cvičení potřebných pro jejich uplatnění v praxi.

Vyjednavač je obyčejný člověk, který se naučil, jak změnit zdánlivě bezvýchodnou situaci na prospěšnou nebo umí usnadnit jednání mezi dvěma stranami neschopnými bez cizí pomoci dospět ke shodě.

Trénink je inspirován řemeslem umění vyjednávat a pracovat s argumenty. Každý den se dostáváme do situací, které nás nutí k zamyšlení, kam chci tou či onou komunikací dospět a za jakou cenu. Zda jednat intuitivně nebo se vyplatí na chvilku zamyslet, zpomalit a srovnat si myšlenky. Kupříkladu pravidla průlomového vyjednávání s intuitivním jednáním nesouvisí. Na druhou stranu jsou situace a jednání na které se potřebujeme nebo jen chceme kvalitně připravit, nachystat si strategii, cíle, které chceme dosáhnout, připravujeme se na očekávanou argumentaci. Neopomeneme také naši intra/inter personální přípravu.

Na tréninku Vyjednávání a argumentace také diskutujeme

Kdy vyjednáváme a kdo je vlastně vyjednavač. Budeme diskutovat fáze procesu vyjednávání, jak prosadit strukturu jednání (techniky vedení rozhovoru) příklady, prostor pro vyjednávání, manipulace ve vyjednávacím prostoru, vlastní vyjednávání – přesvědčování a předkládání nabídek, strategie vyjednávání, přesvědčivá argumentace, zaznamenávání a zpracovávání sdělení, taktiky a triky pozičního vyjednávání, námitky, principiální vyjednávání, alternativa k vyjednávané dohodě BATNA, principy a přístup v praxi, vyjednávání v týmu, vyjednávání přes prostředníka, vyjednávání mezi představiteli rozdílných kultur.

Tréninkem vás autenticky provází lektor a andragog Bc. Jan Kovač.

Další informace

Lektor

Bc. Jan Kovač

Forma / místo konání

Vhodné online, u Vás ve firmě, sídlo KONFUCIUS (Arrows)

Délka kurzu

2 x 6 hodin

Recenze

 1. Jan Kovač

  Jeden z nejlepších tréninků z dílny KONFUCIUS. Propracovaný do posledního detailu v rámci 20-ti leté zkušenosti na reálných zákaznících.

Přidat recenzi

Mohlo by se Vám líbit…

 • Stres, vyhoření, EQ, resilience (1x6hod. nebo 2x3hod., možno online)

  Čtěte více
 • Komunikace v obtížných situacích (1x6hod. nebo 2x3hod., vhodné online)

  Čtěte více
 • LEADERSHIP – (2x6hod. nebo 4x3hod., možno online)

  Čtěte více
 • Prezentační techniky a dovednosti (2 dny/ 6hod., vhodné online i prezenčně)

  Čtěte více