25 000 

Škola mistrů a předáků 1

ŠKOLA MISTRŮ, PROFESIONÁLŮ VE VÝROBĚ je cyklus 4 seminářů – aktivních tréninků.

Motto: Rozvoj mistrů je nezbytnou součástí úspěšnosti každé výrobní firmy.

V tomto modulu se budeme zaobírat Asertivitou a profesionálním chováním mistra.

Pracovní pozice mistra ve výrobě – liniového manažera – ve výrobním úseku má svoje výjimečné a zároveň specifické aspekty, o kterých je vzdělávací program výrobních MISTRŮ, PŘEDÁKŮ, TÝM LÍDRŮ – PROFESIONÁLŮ VE VÝROBĚ.

V tomto semináři se budeme zabývat těmito tématy

Asertivita na pracovišti

Rozdíly mezi pasivitou, asertivitou a agresivitou, základní asertivní dovednosti v praxi, asertivní práva, zdroje síly v jednání, manipulace.

Identifikace komunikačních stylů a typů

Typologie osob, mobbing, bossing, gender, nároky na profesi mistra.

Time management (Mít vše hotovo – základy GTD)

Základní kroky pro efektivní využívání času, metody plánování času a stanovení priorit, zásady vytváření denního režimu, praktické rady, jak šetřit časem, GTD.

Stres na pracovišti

Co je to stres, stresové situace a stresory, zdroje, příčiny a příznaky stresu, diagnostika zdrojů a příčin stresu – jak ovlivňujeme ostatní, strategie zvládání stresu, předcházení stresům a jednoduché relaxační techniky.

Syndrom burn out – nedopusťte vyhoření

Hodnotové kvality a motivační připravenost k pracovnímu výkonu, workholismus a vyhoření – hledání slabých míst v osobnosti a v motivaci, důležitost rodinného zázemí, měj svůj vlastní svět, který sám řídíš, psychická odolnost a sebejistota.

Další témata v toto modulu

Testy zaměřené na ohrožení stresem a vyhoření jednotlivců, praktický nácvik modelových situací a řešení vybraných situací z praxe – hraní rolí, rozbor videonahrávek, brainstorming, individuální zpětná vazba, informace o následujícím modulu, shrnutí modulu, jeho vyhodnocení a závěr.

Komu je semimář určen

Mistrům, team leaderům, liniovým manažerům a předákům výrobních firem.

Reálný cíl absolventa

Osvojí si problematiku vedení lidí a řízení výroby, upevní si a rozvine komunikační dovednosti uvnitř i vně firmy, naučí se efektivně zvládat každodenní krizové a stresové situace, naučí se vést, plánovat, motivovat a hodnotit své podřízené, získá ucelenou řadu interpersonální dovedností nezbytných pro výkon funkce MISTRA, vyhne se nebezpečnému fenoménu syndromu vyhoření, tzv. Burn out, prohloubí a dlouhodobě upevní svoji loajalitu a integritu k firmě.


Lektor: Jan Kovač

Chci více informací

Škola mistrů a předáků 1 až 4, jsou 10-ti lety a stovkami účastníků prověřený, detailně propracovaný, 8-mi hodinové aktivní tréninky pro mistry, team lídry, předáky a vedoucí ve výrobě.