20 000 

Efektivní telefonická komunikace

Nevíte, jak zlepšit firemní image při telefonické komunikaci? Pomůžeme Vám! Ukážeme Vám alternativu, jak za méně času a méně nákladů dosáhnout téhož nebo ještě lepších výsledků.

Tento seminář je zaměřen na dosažení profesionální komunikace po telefonu při aktivní obchodní a prezentační činnosti produktů Vaší společnosti. To i s ohledem na asertivní chování prodejce, schopnosti okamžité reakce prodejce při zvládání námitek klienta bez emočního vypětí s konkrétními návrhy řešení, zvládnutí krizových situací v rovině emoční a racionální inteligence, jakož i ve spojitosti s realizací metod na vyrovnání se se stresovými situacemi prostřednictvím řady aktivních tréninků.

Budeme aktivně řešit, trénovat, procvičovat

Co byste měli vědět ještě předtím, než zvednete telefonní sluchátko? Jak Vás vidí zákazník na druhé straně telefonu? Kdy a jak nahradit osobní schůzku telefonem? Jak se empaticky vžít do zákazníka?Jak správně přečíst druhou stranu, její reakce a její zájem? Zvládání krizových situací. Jak nejlépe po telefonu přesvědčit (fáze a struktura rozhovoru). Jak lze své telefonické schopnosti zdokonalovat. Zpětná vazba zaměstnance při telefonické komunikaci. Emoční prodej – vrchol obchodního umění. Komunikační asertivita při telefonování. Nejrychlejší metody pro odbourání negativního stresu v průběhu telefonátu.

Tento aktivní, prožitkový trénink stále doprovází simulované telefonické rozhovory, jejich analýza a rozbor od ostatních účastníků. Jednoduchá osobnostní autodiagnostika a mnoho dalších technik na osvojení si účinného a efektivního telefonování.

Kdo by měl aktivní seminář Efektivní telefonická komunikace absolvovat?

Zaměstnanci, kteří požívají ke své práci telefon, tzn. všem, kteří ve vaší firmě jednají se zákazníky nebo s dodavateli – vhodné zejména pro zaměstnance v Call centrech. Zaměstnavatelé, kteří chtějí ušetřit čas tím, že některé schůzky provedou nikoliv osobně, nýbrž telefonicky tak, aby druhá strana nijak nepocítila pokles, či změnu vaší péče o klienta telefonickým rozhovorem.

Co se absolvent naučí, jakou získá dovednost a změnu stavu?

Zvládne, jak navazovat a jak udržovat vztah s Vašimi zákazníky prostřednictvím telefonu. Naučí se být pozitivním, s patřičnou motivací a s firemní loajalitou, při budování důvěry mezi Vámi a klientem. Bude schopen diplomaticky a taktně jednat i s těmi nejnáročnějšími zákazníky nebo dodavateli. Osvojí si jednotlivé postupy a metody při zvládání námitek při telefonickém rozhovoru. Bude připraven psychicky na jakýkoliv typ telefonického rozhovoru a zákazníka. Uvědomí si, že nejtrvalejší vztah s klientem je založený na vzájemné důvěře a respektu, nikoliv na nátlaku. Dosáhne toho, že zákazníci budou s Vašim jednáním maximálně spokojeni.

Vyčistit

Chci více informací

Katalogové číslo: - Kategorie: , , Štítky: , ,

6-ti hodinový aktivní trénink doplněný o online následné vzdělávání pro absolventy.