25 000 

Občanský zákoník a předpisy související AK/PV-537/2016

Cílem akreditovaného vzdělávacího programu Občanský zákoník a předpisy související je prohloubit znalosti úředníka v oblasti občanského práva. Na příkladech z praxe demonstrovat jeho praktické aplikace a naučit účastníka samostatně vypracovat jednodušší dokumenty z oblasti občanského práva.

Program je určen pro všechny úředníky, kteří se účastní činností v oblasti občanského práva – části věcná práva, věcná práva k cizím věcem a nemovitosti.

Lektor – Ing. Jiří Blažek, 6 hodin

Chci více informací

Lektor – Ing. Jiří Blažek, 6 hodin