25 000 

Katastr nemovitostí a zápisy právních vztahů k nemovitostem AK/PV-535/2016

Cílem vzdělávacího programu je poskytnutí informací o fungování katastru nemovitostí se zaměřením
na práva zapisovaná do katastru nemovitostí. Dále také prohloubení znalosti úředníka ve správě a nakládání majetku územních samosprávných celků a tím zefektivnění chodu zastávaného úřadu, zlepšení komunikace při jednáních s příslušným katastrálním úřadem, s fyzickými a právnickými osobami při správě a řádné péči o majetek územních samosprávných celků (ÚSC).

Zaměření vzdělávacího programu je orientováno na právní činnosti v souvislosti s realizací zápisů právních vztahů k nemovitostem se zvláštním zřetelem na správné definování potřeb při správě o majetek ÚSC a příslušnou vybranou majetkovou legislativu, kde velmi často dochází k novelizaci legislativy, jejíž aktualizace bude také předmětem vzdělávacího programu

Lektorka – JUDr. Eva Barešová (podílela se na přípravě nového katastrálního zákona), 6 hodin

Chci více informací

Katalogové číslo: 20160911 Kategorie: Štítky: , ,

Lektorka – JUDr. Eva Barešová (podílela se na přípravě nového katastrálního zákona), 6 hodin