25 000 

Škola mistrů a předáků 3

Motto: Rozvoj mistrů je nezbytnou součástí úspěšnosti každé výrobní firmy.

V tomto třetím modulu se budeme zaobírat Vedením a motivací lidí.

Pracovní pozice mistra ve výrobě – liniového manažera – ve výrobním úseku má svoje výjimečné a zároveň specifické aspekty.

Na tréninku Škola mistrů a předáků 3 budeme aktivně trénovat tato témata

Styly vedení

Efektivní a praktické způsoby vedení pro různé situace a různé týmy (osobnostní vedení, situační vedení a jeho nástroje), autodiagnostika vlastního řídícího stylu, manažerské kontinuum – změny v přístupu k lidem dle vývoje – typologie.

Pracovní motivace

Individuální potřeby a hledání přístupu k jednotlivým zaměstnancům

Motivace zaměstnanců – jak nejlépe motivovat zaměstnance

Motivace a demotivace, proč jsou lidé demotivovaní, vztah pracovní nespokojenosti a efektivity práce, typy motivace – formy a možnosti motivace, co a jak motivuje různé typy lidí, význam uznání, zapojení, odpovědnosti a úspěšnosti.

Vedení porad

Formy informování zaměstnanců, prezentační dovednosti mistra – forma jsem sám přesvědčen, popř. forma hlas a mimika, jak vést poradu, aby byla efektivní.

Delegování – nástroj motivace a vedení lidí

Co lze a co nelze delegovat, výběr vhodné osoby pro delegování, techniky delegování – praktický nácvik.

Hodnocení a hodnotící rozhovor – každodenní příležitost manažera

Cíle a funkce hodnocení, příprava na hodnocení, hledání potřeb zaměstnance, vedení hodnotícího rozhovoru a efektivní zpětná vazba.

Vedení týmu, podpora a budování týmové spolupráce

V čem spočívá týmová spolupráce ? Proč je dobrá týmová spolupráce ? Filmová ukázka.

Další témata v toto modulu

Testy zaměřené na výkonnost, přínos a kreativitu jednotlivců, cesty rozvoje osobnosti – individuální doporučení, praktický nácvik modelových situací a řešení vybraných situací z praxe – hraní rolí, rozbor videonahrávek, brainstorming, individuální zpětná vazba, informace o možnostech dalšího cyklu vzdělávání, shrnutí modulu, vyhodnocení a závěr.

Komu je seminář Škola mistrů určen

Mistrům, team leaderům, liniovým manažerům a předákům výrobních firem.

Reálný cíl absolventa

Osvojí si problematiku vedení lidí a řízení výroby, upevní si a rozvine komunikační dovednosti uvnitř i vně firmy, naučí se efektivně zvládat každodenní krizové a stresové situace, naučí se vést, plánovat, motivovat a hodnotit své podřízené, získá ucelenou řadu interpersonální dovedností nezbytných pro výkon funkce mistra a předáka, vyhne se nebezpečnému fenoménu syndromu vyhoření, tzv. Burn out, prohloubí a dlouhodobě upevní svoji loajalitu a integritu k firmě.

Chci více informací

Škola mistrů a předáků 3

je 12-ti lety a stovkami účastníků prověřený, detailně propracovaný, 8-mi hodinový aktivní trénink pro mistry, team lídry, předáky a vedoucí ve výrobě.