Škola mistrů a předáků 4

Motto: Rozvoj mistrů a předáků je nezbytnou součástí úspěšnosti každé výrobní firmy.

V tomto čtvrtém modulu se budeme zaobírat komunikačními dovednostmi a každodenním řešením konfliktů na pracovišti.

Pracovní pozice mistra nebo předáka – liniového manažera – ve výrobním úseku má svoje výjimečné a zároveň specifické aspekty, o kterých je tento seminář Konfuciovy Akademie pro výrobní sféru.

Na mistra a předáka ve výrobě jsou kladeny velmi velké nároky v oblasti výkonnosti, efektivity, komunikace a kvality práce jeho i týmu, se kterými pracuje a plní příslušné úkoly. Má-li být firma úspěšná, musí mít odborně a profesionálně připraveny právě mistry a předáky, kteří musí zabezpečit, za všech okolností, výrobu a současně často musí řešit i složité personální, organizační a komunikační záležitosti. Každé rozhodnutí může mít zásadní důsledky pro úspěšnost výroby – pro úspěšnost firmy.

Na semináři Škola mistrů a předáků 4 se budeme zabývat těmito tématy

Efektivní komunikace v práci mistra a předáka

Co je to pravá efektivní komunikace, zásady efektivní komunikace, nástroje komunikace – kladení otázek, umění aktivního naslouchání, verbální a neverbální komunikace – řeč těla, komunikační bariéry a jejich odstranění, paralingvistické aspekty řeči. Styly komunikace, autodiagnostika svého komunikačního stylu, komunikační typy a osobnosti,  taktika jednání s různými lidmi a v různých situacích, strategie jednání a vyjednávání.  Jak vybudovat důvěru při vzájemné komunikaci.

Řešení krizových situací při komunikaci

Základní kroky pro efektivní vyřešení krizové situace a jejich aplikace pro různé situace z praxe, sdělování nepříjemných zpráv, efektivní poskytování zpětné vazby, konstruktivní sdělování kritiky a výtky.

Konflikty na pracovištích

Konflikt jako běžná součást života, typy a povaha konfliktů, možné přínosy z konfliktů, zdroje, příčiny a příznaky konfliktů, autodiagnostika osobních zdrojů a možných příčin konfliktů, strategie zvládání konfliktů a předcházení konfliktům.

Jednání s problémovými typy lidí

Negativní chování, osobní neshody, mnohomluvný nebo nemluvný člověk, zvládání agrese a manipulace. Prevence a práce se stresem.

Další témata v tomto modulu

Testy zaměřené na komunikační dovedností jednotlivců, praktický nácvik modelových situací a řešení vybraných situací z praxe. Individuální plán rozvoje.

Komu je seminář určen

Všem mistrům, team leaderům, liniovým manažerům, předákům z výrobních firem.

Reálný cíl absolventa

Osvojí si problematiku vedení lidí a řízení výroby, upevní si a rozvine komunikační dovednosti uvnitř i vně firmy, naučí se efektivně zvládat každodenní krizové a stresové situace, prohloubí umění vést, plánovat, motivovat a hodnotit své podřízené, získá ucelenou řadu interpersonální dovedností nezbytných pro výkon funkce MISTRA, vyhne se nebezpečnému fenoménu syndromu vyhoření, tzv. Burnout, prohloubí a dlouhodobě upevní svoji loajalitu a integritu k firmě.

Škola mistrů a předáků 4

je 15 lety a stovkami účastníků prověřený, detailně propracovaný, 6-ti hodinový aktivní trénink pro mistry, team lídry, předáky a vedoucí ve výrobě.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Škola mistrů a předáků 4“

Mohlo by se Vám líbit…

 • leadership

  Leadership

  Čtěte více
 • Škola mistrů a předáků 3

  25 000 
  Přidat do košíku
 • Škola mistrů a předáků 2

  Čtěte více
 • Škola mistrů a předáků 1

  25 000 
  Přidat do košíku