25 000 

Cíl semináře

je seznámit účastníky s právní úpravou, povinnostmi, metodickými doporučeními MV ČR, soudní judikaturou NS ČR, úskalími „výběrových řízení“ při prodeji majetku dle praxe, posílit jistotu účastníků při stanovených postupech a právních úkonech.

Hlavní témata

současná právní úprava

povinnosti při nakládání s majetkem, vč. příkladů z praxe a judikatury NS ČR

majetkové dispozice z hlediska postupů obecních orgánů i z obsahového hlediska

postup při uzavírání smluv, záměr obce disponovat s majetkem, rozhodnutí orgánu obce, pravomoc orgánů, realizace právního úkonu, kontrola, vč. judikatury NS ČR ( ke změně smlouvy, odchylce od obvyklé ceny, záměru prodat, náležitostem rozhodnutí atd.) +  – diskuze


Lektor: JUDr. Miluška Jarošová

Chci více informací

6-ti hodinový aktivní seminář se spoustou dotazů a odpovědí z praxe.