20 000 

Stavební zákon po jeho novelách a novelách jeho prováděcích předpisů AK/PV-103/2014

Základní pojmy, stavební úřady a jejich příslušnost k rozhodování

Územní rozhodování (druhy územních rozhodnutí a jejich předmět a obsah, průběh řízení, účastníci řízení, práce s námitkami, rozsah posuzování, oznamování, platnost), jiné režimy územního posuzování staveb (zjednodušené územní řízení, územní souhlas, veřejnoprávní smlouva), ohlašování staveb (druhy ohlašovaných staveb, zařízení a terénních úprav, náležitosti ohlášení, způsob a výsledek posouzení, platnost), povolování staveb, změna stavby před dokončením, užívání staveb, změna užívání stavby, odstraňování staveb (povolení, nařízení, postupy), stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu, státní dozor.

Komu je seminář určen

Dle § 20 zákona 312/2002 Sb., se jedná o průběžné vzdělávání pro úředníky územních samosprávných celků. Program bude určen úředníkům, jichž se uvedená činnost přímo dotýká.

Reálný cíl absolventa

Cílem vzdělávacího programu pro průběžné prezenční vzdělávání na téma „Stavební zákon po jeho novelách a novelách jeho prováděcích předpisů“ je prohloubit znalosti a dovednosti úředníka při aplikaci stavebního zákona v konkrétních řízeních a postupech, zdůraznit změny oproti předchozí právní úpravě.


Lektor: JUDr. Miluška Jarošová

Vyčistit

Chci více informací

Katalogové číslo: - Kategorie: Štítky: , ,

Dle § 20 zákona 312/2002 Sb., se jedná o průběžné vzdělávání pro úředníky územních samosprávných celků. Program je určen úředníkům, jichž se uvedená činnost přímo dotýká.