Smluvní vztahy dle občanského zákoníku AK/PV-538/2016

Cílem vzdělávacího programu pro průběžné prezenční vzdělávání je prohloubit znalosti úředníka při aplikaci tohoto zákona v konkrétních případech a naučit se samostatně aplikovat zásady a text zákona v praxi, zejména při uzavírání a realizaci smluv. Přednášky budou doplněny praktickými příklady, judikaturou a účastníci budou sami vypracovávat smluvní dokumenty, na jejichž opravě se budou podílet společně s lektorem.

Program je určen pro úředníky, kteří přímo zajišťují výkon veřejné správy na úsecích realizace občanskoprávních smluvních vztahů.