1. Objednávka vzdělávací akce se stává momentem elektronického nebo písemného doručení instituci KONFUCIUS závaznou. Odesláním objednávky klient potvrzuje správnost identifikačních údajů a souhlas s obchodními podmínkami společnosti KONFUCIUS s.r.o.
2. V případě změny identifikačních údajů na Vaší straně prosíme o jejich bezodkladné sdělení kterýmkoli dostupným komunikačním prostředkem, nejlépe na email konfucius@konfucius.cz nebo telefonicky na tel. 5995 0 5995.
3. Cena vzdělávací akce zahrnuje náklady instituce KONFUCIUS na lektora, případný pronájem konferenčních prostor, občerstvení v průběhu akce a veškeré materiály. Cena je uváděna bez aktuálně platné daně z přidané hodnoty.
4. Nárok na slevové kupóny vzniká podle aktuálně vypsaných akcí, soutěží, kdy z ceny vzdělávací akce vzniká klientovi v případě objednávky kurzu aktuální sleva nebo jiná zvýhodnění.
5. Účastnický poplatek hradíte dvěma možnými způsoby. Na základě faktury, kterou vám zašleme emailem nebo hotově, před začátkem akce. Při zadávání platby bankovním převodem (faktura), prosím věnujte zvýšenou pozornost při vkládání variabilního symbolu, který naleznete na objednávce i faktuře.
6. Pokud nedojde k úhradě ceny vzdělávací akce, resp. k připsání platby na náš účet alespoň jeden pracovní den před konáním akce, nemůže se vzdělávací akce daná osoba/osoby zúčastnit. V takovém případě lze uhradit poplatek na místě v hotovosti nebo dostatečně prokázat odepsání platby z účtu klienta.
7. Pokud zrušíte svou účast nejpozději dva týdny před konáním akce, storno poplatek činí 50 % z ceny kurzu, v době kratší než dva týdny činí storno poplatek 100% ceny kurzu. Pokud víte, že se na akci nebudete moci dostavit, můžete samozřejmě delegovat např. svého kolegu, který na místě informuje zástupce organizátora koho nahrazuje, současně nás o takové skutečnosti informujte s předstihem alespoň jednoho pracovního dne emailem nebo telefonicky.
8. Při nízkém počtu zájemců nebo v případě zásahu vyšší moci se akce neuskuteční. V takovém případě vám jako účastníkovi nabídneme náhradní termín nebo vrácení účastnického poplatku v plné výši.
9. Při onemocnění lektora může dojít k přeložení akce na jiný termín, anebo zajistíme stejně kvalifikovaného lektora v původně plánovaném termínu semináře. Rovněž je přípustná změna místa konání semináře, samozřejmě jen v rámci jednoho města. O všech případných změnách Vás vždy a včas informujeme emailem nebo telefonicky.
10. Po absolvování vzdělávací akce je každému účastníkovi vystaven certifikát podepsaný lektorem, který vám zašleme elektronickou formou do e-mailu uvedeného v přihlášce nebo předáme na místě po skončení akce.
11. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou tvoří vaše objednávka.
12. Aktuální obchodní podmínky jsou vždy uvedeny na našich stránkách www.konfucius.cz.
13. Zasláním své objednávky a uvedením svých kontaktních údajů na objednávce dáváte souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle zák. č. 480/2004 Sb. Tento souhlas můžete kdykoli zrušit.

Vaše údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám.

Tyto obchodní podmínky jsou platné 1. 1. 2013.