Retenční politika – Hodnotící pohovory reflexe spokojenosti, Focus group, Best performer interview

V dnešní době, kdy se firmy „přetahují“ o zaměstnance je vhodné hledat nástroje prevence.

Jako jedno z efektivních řešení retenční politiky se nabízí níže popsaný proces:

  1. Vašim zaměstnancům na míru, pod terapeutickým dohledem, HR profesionály zpracovaný Dotazník reflexe spokojenosti 
    1. Dotazník se vyplňuje ideálně za přítomnosti terapeuta nebo zkušeného kouče. Smyslem je dosažení co nejvalidnějších výsledků.
    2. Průměrná délka vyplnění jednoho dotazníku se pohybuje mezi 20 – 40 minutami.
  2. Vyplněné dotazníky, průřezově všemi zaměstnanci u nás pečlivě analyzujeme.
  3. Vyhotovenou analýzu Vám prezentujeme a v rámci Focus group, současně s Vašimi vybranými manažery, vedoucími středisek, apod., vedeme řízené diskuse, kdy na základě zjištěných dat nalézáme společná a validní řešení.
  4. Totéž provedeme v rámci Best performer interview průřezově s vybranými, talentovanými a jinak úspěšnými zaměstnanci.
  5. V dalších krocích se společně domlouváme a realizujeme již konkrétní koučování, tréninky a další opatření, včetně akčních plánů, apod.
  6. Toto řešení obvykle s odstupem času, např. po 6 – 12 měsících opakujeme a analyzujeme aktuální situaci, kdy vyhodnocujeme provedené změny a posun v rámci stanovených cílů.

 

Pro více informací, případně termín osobní konzultace volejte: 733 556 555 – Jan Kovač