1 490 19 000 

Etiketa a společenské vystupování pro úředníky
(č. akreditace AK/PV-222/2016)

Rozhodnutí MVČR o udělení akreditace vzdělávacímu programu Etiketa a společenské vystupování pro úředníky

Důraz stavíme na přirozenosti, která vychází z pravidel společenského chování. Jedná se o mocnou zbraň, jež je účinná svou nenucenou vřelostí a otevřeností.

Akreditovaný vzdělávací program pokrývá vše podstatné ze zásad etikety, tedy pravidel společenského chování běžných v našem evropském prostoru. Tento soubor pravidel, byť nemá svůj oficiálně vydaný „zákoník“, je po staletí vybroušený do dnešní podoby. Jeho dobrá a přirozená znalost získává při jakémkoliv druhu jednání „plusové body“, naopak prohřešky nás poškozují. Na semináři se dozvíte vše důležité z teorie, ale zejména praktické aplikace v reálných životních situacích.

V tomto akreditovaném vzdělávacím programu se budeme zabývat

Stručný úvod do etikety i jejímu propagátorovi v českých zemích, spolu s důležitými základními zákony. Pokud si v některé situaci nejste jisti jak se zachovat, tyto hlavní zásady vám pomohou situaci bezproblémově zvládnout. Zaměříme se na společenskou hierarchii jako kostru pomáhající nám ve společenském styku, spolu se základy protokolární významnosti. Projdeme možnosti a formy komunikace, pozdravů a představování a jejich vhodnému výběru v jednotlivých případech a situacích; oslovování, titulování a používání navštívenky dle kodexu. Praktičtěji si popíšeme zasedací pořádek a typy a specifika jednotlivých společenských akcí včetně vhodné volby oblečení pro muže i ženy; dále specifika stolování u jídel s více chody. Nevyhneme se ani společenskému kodexu na pracovišti i se zaměřením na jednání s cizinci a specifiky, která to sebou přináší.

Komu je program určen

Úředníkům státní správy a samosprávných celků, veřejné správy, vedoucím pracovníkům v soukromé sféře, také zájemcům z širší veřejnosti, kteří potřebují při pracovních jednáních efektivně komunikovat s partnery či veřejností.

Reálný cíl absolventa

Získá potřebný přehled v zásadách společenského chování na oficiálních i společenských akcích a při všech formách jednání. Se základními zákony etikety zvládne bez zaváhání i složité společenské situace. V praktických ukázkách si vytvoří vlastní styl přístupu a jednání.


Lektor:

Vyčistit

Chci více informací

Akreditovaný vzdělávací program určený pro úředníky státní správy a samosprávných celků. Mohou jej však využít také ostatní zaměstnanci z řad firem a insitucí.

Rozhodnutí MVČR o udělení akreditace vzdělávacímu programu Etiketa a společenské vystupování pro úředníky