Vymáhání pohledávek

Obsahem kurzu je seznámení účastníků s propracovanou metodikou mimosoudního a soudního vymáhání pohledávek. Vedle klasických právních prostředků zmíníme i elektronický platební rozkaz, evropský platební rozkaz a výhody plynoucí z jejich použití. Rovněž upozorníme na alternativní řešení sporů, budeme se věnovat exekučnímu řízení. V průběhu semináře budou účastníci rovněž upozorněni na novelizace právních předpisů a relevantní judikaturu.

Seminář klade důraz i na prevenci vzniku pohledávek, proto se zaměříme i na způsoby, jakými lze negativní dopady neplnění závazků minimalizovat. Poradíme, jak prověřit obchodního partnera, jak správně nastavit obchodní smlouvu, jaký způsob zajištění závazku zvolit a jaké sankční mechanismy přicházejí v úvahu.

V tomto semináři se budeme zabývat těmito tématy

Zajištění pohledávek a předcházení vzniku nedobytných pohledávek

metody prověřování majetkových poměrů a solidnosti obchodního partnera před uzavřením smlouvy, kvalitní smluvní zajištění nároků (smlouva, všeobecné obchodní podmínky), minimalizace rizik nezaplacení, nástroje k zajištění pohledávek a jejich efektivita a nákladovost (ručení, směnka, zástavní právo, zálohy, sankce za nesplnění povinností, další způsoby zajištění), účinné předcházení sporům, nejčastější chyby při uzavírání smluv v praxi

Mimosoudní vymáhání pohledávek

před žalobní výzvy k úhradě, pokus o smír, společnosti zabývající se vymáháním pohledávek, další možnosti mimosoudního vymáhání pohledávek, související instituty: postoupení pohledávek, jednostranné započtení

Soudní vymáhání pohledávek

předběžná opatření: jak zabránit dlužníkovi, aby se zbavoval svého majetku, jak napsat a kam podat žalobu na dlužníka, úroky z prodlení, náklady soudního řízení, na co si při sepisování žaloby a jejím podání na soud dát pozor, promlčení pohledávek, jak mu zabránit – kdy se obrátit na advokáta, platební rozkaz a směnečný platební rozkaz, rozsudek pro uznání a pro zmeškání

Vymáhání pohledávek v rozhodčím řízení

řízení před rozhodcem, řízení před rozhodčím soudem, přednosti rozhodčího řízení

Navazující instituty – výkon rozhodnutí

exekuční řízení, insolvenční řízení, odpovědnost statutárního orgánu dlužníka, jak se jí domáhat

Komu je seminář určen

obchodním a finančním manažerům, pracovníkům účetních, finančních a ekonomických oddělení, podnikovým právníkům, obchodním zástupcům, členům vrcholového vedení (statutární orgán, executive management), všem, kteří musí během svých pracovních aktivit řešit pohledávky

Reálný cíl absolventa

Seznámit s uceleným pohledem na danou problematiku, od prověřování obchodních partnerů před uzavřením smlouvy, přes vlastní sjednávání smluv, prevenci vzniku pohledávek, až po řízení pohledávek po splatnosti vč. jejich efektivního vymáhání a poskytnout konktrétní a praktické rady, tipy a účinná řešení k zajištění a vymáhání pohledávek i doporučit opatření k prevenci rizik a minimalizaci dopadů krizových situací.


Lektor: Dr. Vratislav Kovář

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Vymáhání pohledávek“

Mohlo by se Vám líbit…

 • Manažerské dovednosti

  Čtěte více
 • Strach je stres, stres je nemoc, nemoc je strach. Klíčem je klid.

  Stres, burnout a EQ

  Čtěte více
 • leadership

  Leadership

  Čtěte více
 • Time management

  Čtěte více