Myšlenkové mapy

Primárním záměrem školení (možno vést jako koučink) je komplexní představení myšlenkových map jako techniky vycházející z přirozeně nelineárního způsobu myšlení, která je pro náš mozek vlastní. Podporuje kombinaci lineárního a laterárního myšlení a účinně zapojuje do přemýšlení větší část lidského mozku. Skrze asociace a spojení pomáhá vytvářet nové nápady, stejně jako organizovat si myšlenky pro aktuální či pozdější využití.

V tomto semináři se budeme zabývat tématy

Úvod do myšlenkových map, historie, principy a výhody, pravidla a doporučení pro tvorbu map, individuální využití myšlenkových map, využití v týmu či skupině lidí, praktická cvičení pro jednotlivé body školení.

Komu je seminář určen

Projektový manažer přemýšlí v mapách při plánování nebo prezentacích, konzultant jejich prostřednictvím vytváří zápis z porady a umožňuje účastníkům aktivně se zapojit do přemýšlení, obchodník sahá po myšlenkové mapě ve chvíli, kdy se potřebuje připravit náročné vyjednávání, spisovatel nebo dokumentátor zanáší do myšlenkové mapy nejen osnovu, ale celý koncept rozsáhlého textu, programátor si dokáže syntetizovat komplikované řešení do podoby dílčích úkolů a získat tak nadhled nad na první pohled neřešitelnou situací, pracovník oddělení podpory dokáže načrtnout a vyhodnotit v myšlenkové mapě nastalý problém a určitě další kroky, členové týmu dokáží spolupracovat nad jedinou myšlenkovou mapou a aktualizovat její stav, lektor nebo učitel připravuje v mapách náplň hodiny a prezentuje informace svým studentům

…a Vy je využijete ve všech výše uvedených případech.

Reálný cíl absolventa

Pochopení tvorby a možnosti využití myšlenkových map v praxi, kde a jak využít myšlenkové mapy v práci a osobním životě, zjištění, jak organizovat vlastní nebo cizí myšlenky pomocí mapy, osvojení nelineárního zápisu poznámek, zjištění, jak využívat myšlenkové mapy při plánování a time managementu, rozšíření vlastního povědomí o možnostech využití v dalších oblastech, objevení potenciálu myšlenkové mapy při práci v týmu


Lektor: Jan Kovač

6-ti hodinový aktivní seminář plný malování…