Kybernetická bezpečnost (č. akreditace AK/PV-223/2016)

Rozhodnutí MVČR o udělení akreditace vzdělávacímu programu Informační hrozby

Obrovským trendem předchozích deseti let byla tzv. počítačová gramotnost. S postupem času si základy práce s PC osvojilo více a více lidí a dnes můžeme říci, že práce s počítačem je zcela standardní záležitost. S rozvojem informačních technologií však narůstá mnoho bezpečnostních incidentů (krádeže identity, špionážní programy, programy, jež mají jediný cíl: škodit uživateli či jej okrást, atd.). Přichází doba, kdy si budeme muset osvojit základy gramotnosti informačně-bezpečnostní. Co vše vás může potkat při práci na Internetu, jaké hrozby můžete očekávat a jak se jim můžete účinně bránit, to vše bude cílem jednodenního semináře.

V tomto akreditovaném vzdělávacím programu pochopíme

Práci v síti, aneb hrozby číhají všude – obecně, počítačové viry, klasické, účinky virů, projevy, správná reakce uživatele na problém, moderní počítačové viry (resp. Malware), trojské koně, worms, zločinecké organizace na síti – bolety, vydírání, další, neinvazivní hrozby – hoax, spam, scam419 (nigerijské dopisy), již mrtvé dialery, špionážní programy spyware, krádeže vašich soukromých dat: phishing, sociální inženýrství, aneb jak vám vzít vaši identitu na síti…

Lehký exkurz do informační a počítačové kriminality (je stahování programů a filmů trestné?)

Komu je program Informační hrozby určen

Všem uživatelům, kteří pracují s počítačem, všem, kteří pracují s Internetem, nebo jen v lokálních sítích, rovněž je důležité upozornit, že hrozby a nebezpečí, která budou probírána v semináři, se týkají i uživatelů, kteří pracují doma, nebo jen využívají počítač pro zábavu či učení. Tento vzdělávací program je akreditován pro úředníky státní správy a samosprávných celků.

Reálný cíl absolventa

Absolvent semináře chápe, že moderní informační hrozby se týkají i jeho samotného, umí definovat a účinně analyzovat různé druhy informačních hrozeb, umí správně reagovat, umí si pomoci sám, popř. ví, na koho se obrátit, osvojí si základní bezpečnostní pravidla pro práci v síti, pro práci s elektronickou poštou, svou získanou znalostí výrazně eliminuje bezpečnostně-informační incidenty na pracovišti, pochopí, že práce na síti není anonymní a pochopí, co znamená pojem informační kriminalita.

6-ti hodinový aktuální seminář veden odborníkem s mnohaletou praxí, určen také pro větší množství účastníků…

Rozhodnutí_MVČR o udělení akreditace vzdělávacímu programu Informační hrozby