25 000 

Otevřené semináře (objednáváte počet OSOB)

Pokud máte zájem o otevření semináře, zašlete nám požadovaný termín.Firemní trénink (objednáváte počet tréninků)

Váš firemní trénink25 000 

Chci více informací

Obchodní jednání a vyjednávání

Předehrou k tréninku je také hledání vnitřní motivace a duševní hygiena obchodníka & vyjednavače. Účastníci budou seznámeni s uceleným přehledem nezbytných vyjednávacích znalostí a dovedností a projdou tréninkem celé řady specifických  cvičení potřebných pro jejich uplatnění v praxi.

Ukotvíme

Kdy vyjednáváme a kdy vedeme obchodní jednání, vyjednávač & obchodník, fáze procesu vyjednávání, jak prosadit strukturu jednání (techniky vedení rozhovoru) příklady, prostor pro vyjednávání, manipulace ve vyjednávacím prostoru, vlastní vyjednávání – přesvědčování a předkládání nabídek, strategie vyjednávání, přesvědčivá argumentace, zaznamenávání a zpracovávání sdělení, taktiky a triky pozičního vyjednávání, námitky, principiální vyjednávání, alternativa k vyjednávané dohodě BATNA, principy a přístup v praxi, vyjednávání v týmu, vyjednávání přes prostředníka, vyjednávání mezi představiteli rozdílných kultur. Co na závěr?

Jasně a stručně

1. Obchodník vs. Vyjednavač
2. Příprava a strategie vyjednávání
3. Znát a umět použít své vědomé nebo skryté schopnosti při jednání a vyjednávání – IQ/EQ, psychické rozpoložení, stresový kontejner
4. Pokročilá argumentace – psychologická převaha, úspěšná mysl
5. Bez východiskové situace (když nevíme kudy kam, BATNA, apod.)
6. Průlomové vyjednávání (jak králové odvraceli války)
7. Prodej balíčků přirozenou formou
8. Tvorba vztahu a péče – výhody a nevýhody současného zákazníka
9. Profesionální komunikace a etiketa v obchodním jednání
10. Vše doplněno o zpětnovazební a evaluační prvky v průběhu tréninku