Za poslední měsíc za sebou máme další firemní tréninky, workshopy a skvělé realizace.

Co například patří mezi naše každodenní radosti, zodpovědnosti i výzvy? Jedná se především o dlouhodobější spolupráce se stávajícími zákazníky. Tehdy vnímáme náš podíl na výsledné evaluaci ze strany zadavatele velmi kladně, často s přidanými hodnotami a významnou profitabilitou vůči investovaným prostředkům. Zdaleka se nejedná pouze o finanční náklady, ale také o čas zaměstnanců vložený do profesního rozvoje, přípravy, atd.

Září se zrcadlilo mimo pravidelnou jazykovou výuku, atp., také v těchto tématech:

Zákazník: Firma cca 400 zaměstnanců

 • Manažerské dovednosti pro talentované zaměstnance – roční projekt
  • Navazující témata v daném projektu
   • Manažerská komunikace
    • doplněno o psychodiagnostiku Manažerský styl a Pracovní profil
     • KONFUCIUS tréninky jsou nezřídka opírány o moderní, profesionální diagnostické nástroje, které velmi přesně identifikují např. osobnostní a pracovní profily účastníků, manažerské styly,  obchodní profily, reakce na stres, atd., kdy z výsledků navrhujeme v reálném čase na konkrétním tréninku silné a slabé stránky, včetně řešení vycházející z jednotlivých diagnostik.
     • Jednotlivé diagnostiky seskládáme v průběhu vzdělávání do funkčních baterií – projektu a získáváme tak jednoznačný profil a tím i cestu ještě efektivnějšího rozvoje nejen předem určené skupiny, nýbrž do úrovně jednotlivce.
   • Manažerské rozhovory, kritika a chvála v praxi
   • Prevence stresu a mentální hygiena
   • Time management – osobní produktivita
   • Prezentační dovednosti profesionálů
   • Leadership
   • Asertivita v manažerské praxi
   • Teambuildingové aktivity
   • Skupinové koučování

Zákazník: Firma cca 40 zaměstnanců

 • Prevence stresu a mentální hygiena průřezově pro management až provozní personál – roční projekt
  • Související aktivity v daném projektu:
   • Před realizací proběhly Retenční pohovory se všemi zaměstnanci firmy
    • součástí retenčních rozhovorů s koučem byly mimo jiné dotazy týkající se profesního rozvoje
   • Na základě vyhodnocení a podrobné analýzy byl realizován Focus group s vedením společnosti
    • Zjištěná a focusovaná témata udala také směr profesního rozvoje našeho zákazníka
    • V průběhu prázdnin se připravovaly a ladily tématické celky i jednotlivé obsahy na míru zákazníkovi
    • V duchu efektivity profesního rozvoje došlo také k výběru zaměstnanců a rozdělení do skupin
  • Tématicky budou navazovat Komunikační dovednosti a další témata, která jsme si  odsouhlasili v rámci Analýzy z retenčních pohovorů a Focus group.

Další zářijová témata a realizace: Ostatní zákazníci od 10 – 3000 zaměstnanců

 • Škola mistrů a předáků ve výrobě – průběžné vzdělávání
 • Strategické myšlení, rozhodování a plánování – víceletý projekt
 • Projektové řízení – víceletý projekt
 • Nátlakové metody, techniky a jak se jim bránit – víceletý projekt
 • Vedení a koučování zaměstnanců – víceletý projekt

A jako třešničku na dortu přidáváme další PR video. Další videa aktuálně dokončujeme a jiné již natáčíme, brzy vám je zde ukážeme. Podívejte se také na www.firemnikultury.cz