750 

Multifaktorový pracovní profil mapuje dvě oblasti: pracovní styl a pracovní cyklus.

Pracovní styl odpovídá na otázky, jaký přístup k práci a plnění úkolů můžeme od daného člověka očekávat, jakým způsobem pracuje, kde jsou jeho hlavní přednosti a výhody, kde se ukrývají možné nevýhody a rizika, co pro optimální výkon potřebuje a jakým způsobem přistupuje k řešení úkolů. Patří sem osm bipolárních škál jako např. Důkladnost vs. Rychlost nebo Disciplinovanost vs. Improvizace.

Pracovní cyklus pak ukáže, jak velký důraz klade na jednotlivé fáze činnosti, které akcentuje nadměrně či které může naopak podceňovat. Dotazník rovněž obsahuje dvě kontrolní škály.

Dotazník je určen pro široké spektrum pracovních pozic s tím, že umožňuje srovnat preference a styl pracovníka se zastávanou pozicí, očekáváním manažera, firemní kulturou a prostředím.

Dotazník nabízí kromě přehledného výstupů v podobě přehledných grafů a obrázků rovněž obsáhlou textovou část týkající se výhod, rizik i rozvojových doporučení.

Dotazník Pracovní profil doporučujeme administrovat společně s Multifaktorovým osobnostním profilem a Kariérovým kompasem

Vyplnění dotazníku trvá cca 15-20 minut (94 dvojic výroků).

Chci více informací

Kategorie: