25 000 

Důležitá poznámka: Délka kurzu je 3 dny / 8 hodin. Uvedená cena je za 3 dny. Datum uvedený v objednávce pro otevřený kurz je první den ze tří. První den je daný, zbývající dva dny si domluvíte s lektorem na místě podle potřeb jednotlivců a skupiny. Skupinu tvoří maximálně 6 osob. V tomto případě větší počet osob na skupinu není možný. Totéž výše, platí pro firemní trénink, kdy je možné dohodnout také 1. den. Pozorně si pročtěte veškeré informace, včetně popisu jednotlivých dní níže pod galerií. Těšíme se na vás.

Skvělým lektorem se člověk nerodí. Vyhledávaným lektorem se však může stát. Jak už to v životě bývá, nic není zadarmo. Pokud jsme se již rozhodli a opravdu chceme jednoho dne stát před svým publikem a profesionálně, poutavě sdílet své znalosti, dovednosti, zkušenosti a postoje, měli bychom znát a umět mnoho užitečných věcí. Měli bychom se dokázat na každé publikum a téma zodpovědně připravit, vědět, co posluchači chtějí, nejen co se informací týče, ale také jací posluchači na co slyší, apod.

Dříve než vstaneme před možná úplně cizími lidmi, měli bychom si vyjasnit vlastní odbornost a zkušenosti, abychom dokázali vše potřebné předávat a sdílet s odpovídajícím entuziasmem a pokud možno například bez trémy 🙂 . Musíme chápat své milé publikum, což nevylučuje naši občasnou možnost volby nekompromisního a nesmlouvavého přístupu. Samozřejmostí je akceptace názorů a postojů našich hostů, kolegů, účastníků našich seminářů a tréninků. Naslouchání, časování, kladení otázek, neskákání do řeči a celková tvorba jedinečné atmosféry, která odpovídá požadavkům našich absolventů, jsou jednotlivé dílky do našeho puzzle dokonale odvedené práce, kdy účastníci odcházejí, plní dojmů, dovedností a nástrojů k úpravě svých dosavadních postojů.

Co důležitého vám prostřednictvím našeho akreditovaného lektorského kurzu nabízíme? Pokud svou výuku a šanci chytnete za správný konec, budou absolventi vašich seminářů a tréninků odcházet s myšlenkou, že o tom charismatickém člověku musí ještě dnes povykládat dalším lidem a vy se takto stanete vyhledávaným profesionálem a oblíbeným lektorem. Co tento fakt znamená pro vaši kariéru, nechť si každý přebere již po svém J. Nejlepším lektorům z naší líhně samozřejmě také nabízíme mnoho cest k vlastní seberealizaci prostřednictvím našich zákazníků.

Chci více informací

1. DEN   08:00 – 15:00

Úvod do lektorské činnosti

Současné principy a východiska k problematice učení dospělých, kompetence.

Učení dospělého – čtyři typy a tři úrovně, Kolbův cyklus, Honey-Mumford, modální orientace osobnosti dle Hollanda, učení z pohledu násobné integrace Howarda Gardnera, trojdimenzionální model Mužíka.

Základní formy vzdělávání dospělých, frontální výuka, výhody-nevýhody, individualizace výuky, skupinové vyučování, problematika řízení skupin.

Komunikace ve skupinách, diskuzní metoda, situační a inscenační metody, týmová cvičení a hry ve výuce.

Organizace studia a hodnocení výsledků skupinové výuky.

Techniky používané ve skupinách: fiktivní mini portrét, medailonek, seznamovací matice, zatykač, diagram příčin a následků, brainstorming, analýza silového pole, situační analýza, ďáblův advokát, akční plány, pocitové mapy…

POZOR! KONTROLNÍ TEST č. 1

Základy didaktiky a vyučovací technika.

Individualizace výuky – metody: multimédia, programové vyučování, počítačové sítě, interaktivní výuka.

Workshopy, scénáře, hraní rolí, použití při seminářích a školeních, Moderace (moderační metoda). Open Space Technology.

Systém DiV (distanční vzdělávání), principy fungování, + e-learning.

Myšlenkové mapy a pojmové mapy.

POZOR! KONTROLNÍ TEST č. 2

2. DEN   08:00 – 15:00

Hladký průběh – individuální příprava lektora – komunikace

Individuální přístup a přístup orientovaný na klienta

Verbální komunikace lektora, základy efektivní komunikace, vlastní JÁ v komunikaci, Johari, sebeúcta, sebeuvědomění, sebeodhalování, bariéry a chyby komunikace, komunikační fauly.

Problematická komunikace – kritika, konflikt.

Patologické druhy komunikace, se kterými se může lektor setkat: depresivní, paranoidní, zabíhavá, narcistní, hypertymní, schizoidní, neurastenická, zpomalená, překotná komunikace.

Problematika naslouchání a empatie.

Analýza signálů posluchače, zásady dialogu a konverzace,

Vyjadřování lektora denotačně a konotačně, přímočarost vs. abstrakce,

Genderové vlivy v oblasti komunikace.

Usuzování, dedukce, totalitní vs. intenzionální myšlení.

Neverbální komunikace,

POZOR! Průběžné mini testy, hraní rolí.

3. DEN       08:00 – 15:00

Hladký průběh –  Prezentační techniky v praxi

Prezentace a podkladové materiály, problematika přednesu, scénáře, dramaturgie přednášejícího.

Cíle lektora, analýza publika – sociální a psychologická.

Zvládání stresu a trémy.

Efektivní používání verbálních prostředků, vystupování lektora jako nástroje přesvědčování.

Vizualizace „Orbis Pictus“.

Zvládání dotazů, problematické dotazy, strategie řešení.

POZOR! Náročný VIDEOTRÉNINK!!!

Cena: 10.000Kč

Cena obsahuje: 3 x 8 hodin tvrdé práce na výše uvedených tématech, veškeré zázemí, občerstvení, podklady a materiály, plus E-learningové zpracování lektorského kurzu, včetně všech podkladů, odborných publikací, kvízů, fotek a videí vašeho kurzu, prezentace a uzavřené diskuse mezi absolventy i lektory také po skončení kurzu a mnoho dalšího.