EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

Komunikace je tady s námi, a nejen s námi, již od pradávna. Kam až sahají počátky lidské komunikace? K Adamovi a Evě? Nebo, když první pražena komunikovala s prvním pradítětem? Také pramuži chtěli ulovit mamuta, už tehdy nás bezpodmínečně doprovázela komunikace.

Posuneme se o několik milionů let v kalendáři do roku 2021 našeho letopočtu a budeme diskutovat, sdílet a komunikovat o bio, psycho, socio-logicky, andra, peda-gogicky atd., nejdůležitějším pojítku, mezi námi, lidmi.

Bez komunikace by nebylo nic. Člověk je sociální, společenská bytost. Být součástí sociální skupiny je naše přirozená potřeba a v mnoha ohledech cesta k přežití. Vyzkoušejte hodinu, dvě nebo třeba půl dne nemluvit, neposlouchat, nečíst, nepsat, nesledovat televizi, internet, zkrátka zkuste po určitý čas nebýt součástí komunikace. Jaké by to asi bylo?

 

Obsah kurzu efektivní komunikace

  1. Co je komunikace
  2. Dvě roviny sdělení
  3. Verbální / neverbální / paraverbální komunikace
  4. Komunikační kanály, média, bariéry
  5. Zpětná vazba
  6. Nejčastější chyby v komunikaci
  7. Naslouchání – empatické / kognitivní
  8. Komunikační fauly a zabijáci
  9. Komunikační typologie
  10. Příklady dobré praxe, diskuse

 

Těším se, jak si o tom všem povíme.

Jan Kovač, andragog, lektor

 

Efektivní komunikace je vstupní kurz pro široké portfolio zaměstnanců. Tento trénink doporučujeme doplnit kurzem Komunikace v obtížných situacích

Možnost realizace (1x6hod. nebo 2x3hod., možno online).