25 000 

Komunikační dovednosti pro pokročilé
(č. akreditace AK/PV-224/2016)

Rozhodnutí MVČR o udělení akreditace vzděl. programu Komunikační dovednosti pro pokročilé

Vším co činíme, tím také se svým okolím komunikujeme. Když spíme, komunikujeme, když sedíme a nečinně zíráme do stěny – komunikujeme, když lehce znervózníme, komunikujeme…je spoustu situací, kdy komunikujeme se svým okolím, aniž bychom o to třeba také žádali – např. zrudnutím na krku a dekoltu, čímž také vysíláme komunikační signály protistraně…

…přejete si tyto a další projevy rozpoznávat, ovládnout a využít ve svůj prospěch?

Úředníci se seznámí se zásadami účinné a efektivní komunikace na pracovišti i mimo něj. Zlepší své komunikační dovednosti v situacích a vztazích, jako je vztah úředník – klient, úředník – kolega na pracovišti a úředník – nadřízený. Vzdělávací program je orientován na zvládnutí základů nonverbální komunikace, verbální komunikace, týmové komunikace a komunikace, která je obecně označována jako problémová (konflikt, kritika, bossing, mobbing, sexualharassment atd.
Úředník se naučí zvládat komunikaci s nepřizpůsobivým klientem, s klienty komunikačně problémovými a s klienty vykazující znaky agrese. Program se zaměřuje především
na složitější formy komunikace, jako je sociální interakce, bariéry v komunikaci, konfliktní situace, komunikační fauly, komunikační chytáky. Samostatnou kapitolou je také aktivní nácvik naslouchání a interpretace faktů formou samostatných projevů. Tato část je natáčena videotechnikou, pro získání zpětných vazeb, určených pro jednotlivé účastníky. Poslední částí programu je také sada diagnostických testů z oblasti komunikace a finální získání zpětné vazby účastníka vzdělávacího programu.

Váš reálný cíl?

V klidu a s nadhledem dosahovat prostřednictvím profesionální komunikace svých cílů. “Nepotit se” u jakéhokoli projevu, získat profesionální nadhled, i když věci nejdou zrovna podle plánu. Uvolnit se, když ostatní kolabují, umět formulovat ještě přesněji a efektivněji, dosáhnout mistrovství v nuancích a zákoutích mezilidské komunikace.

Akreditovaný vzdělávací program je prakticky orientován a využívá interaktivní metody výuky.

Je založen na praktických cvičeních a konkrétní mnohaleté praxi i studiích z reálného života, tedy žádné klišé a otřelé návody. Jen čistá praxe a realita.


Lektor: Ing., Bc. David Nespěšný, MBA

Otevřené semináře (objednáváte počet OSOB)

Pokud máte zájem o otevření semináře, zašlete nám požadovaný termín.Firemní trénink (objednáváte počet tréninků)

Váš firemní trénink25 000 

Chci více informací

Komunikační dovednosti pro pokročilé je 6-ti hodinový akreditovaný vzdělávací program pro úředníky státní správy a samosprávných celků, aktivní trénink komunikace pro zkušené profesionály, kteří jsou již zdatní a chtějí se posouvat dále…