Lektorsky zaštiťovat týdně 4-5 prezenčních nebo online tréninků, udržet sebe i účastníky ve střehu a příjemné, edukační atmosféře, vyžaduje odpovídající dávku sebereflexe, přípravy a zkušeností. Příprava, příprava, a ještě jednou příprava. Ovšem jaká příprava, je ta správná a co obnáší?

Co mě udržuje v kondici? Autentičnosti, pohotovosti, pohodovém rozpoložení a neustálém těšení na své účastníky, i když je pátek a máte za sebou tři nebo i čtyři 6 ti hodinové kurzy, tréninky plné interakcí? Udržovat sám sebe v kondici a nemyslím tím jen fyzické a znalostní, ale také mentální, chcete-li psychické. Můžete se obklopit hromadou techniky za deseti nebo sta tisíce a pokud je z Vás cítit nervozita, neautentické přehrávání nebo stylizace do někoho, kým nejste, kupříkladu para verbálním smetím typu eeehm, eeehm apod., pak nejste dobře připraveni. Občas tomu říkávám naleštěná bída.

Vtáhnout účastníky do hry vyžaduje vnitřní harmonizaci a upřímnost ve svém vlastním poslání. Mít rád co člověk dělá je otázkou a odpovědí v jednom.

Touha nejen naučit (znát zákoutí androdidaktického řemesla), pobavit i naučit, jak s oblibou říkávám, „přeji příjemný a výživný trénink“, ale také zapracovat na úpravě nebo alespoň našlápnutí k úpravě postojů účastníků, vyžaduje vnímat tuto práci, jako životní poslání. Namísto, dle mého pouhého vnímání lektorské činnosti jako práce, přestože se o práci jedná. Velmi tvrdou a zodpovědnou práci, kdy si lektoři všech možných kvalit berou do rukou často slabá místa i trápení svých účastníků, kteří se s důvěrou otevírají očekávajíc lektorovu odbornost a profesionalitu.

Podle Malacha by měl lektor vládnout těmito kompetencemi: (zde lze nalézt odpovědi na úvodní slova o přípravě, přípravě a přípravě)

1)         Motivační kompetence

Lektoři mají v rukou velkou moc ovlivňovat snahu a zájem účastníků o učení se a dosažení plánovaných cílů a nemohou zcela spoléhat na dostatečně silnou vnitřní motivaci účastníků vzdělávací akce. Na účastníky velmi působí osobním příkladem, který je manifestován jeho zájmem o nové poznatky, podněty, o osvojení si nových dovedností.

2)         Perceptivní kompetence

Mnohé zkušenosti s výukou dospělých i uvedené zvláštnosti učení se dospělých dovolují zdůraznit význam vnímání reakcí účastníků vzdělávání na didaktické postupy a podněty ze strany lektora. Citlivost lektora vůči účastníkům a jeho schopnost vcítit se do jejich role (empatie) nemusí nutně znamenat rezignaci na stanovené cíle a automatické snižování náročnosti výuky, ale měly by vést ke společnému hledání řešení.

3)         Expresivní kompetence

Nazýváme je také kompetencemi vyjadřovat se, sdělovat informace nebo rétorickými dovednostmi. Tyto kompetence mohou být podřazovány pod kompetence komunikativní nebo uvažovány jako zvláštní skupina činností lektora. Informace mohou být kódovány mnoha způsoby – verbálně, obrazem, řadou umělých symbolických jazyků (světelné, zvukové, piktografické, barevné či jiné kódování).

4)         Komunikační kompetence

Při komunikaci mohou její účastníci využívat několika druhů komunikace, a to verbální, neverbální, obrazové komunikace nebo komunikace jednáním. Původně latinský termín „communicare“ překládáme jako „spojení, sdělování, dorozumívání“. Při hlubším rozboru termínu pak zjišťujeme, že vlastně znamená „učinit něco společným“, co dříve bylo vlastnictvím (např. duchovním) jediné osoby.

5)         Didaktické kompetence

Didaktické kompetence jsou tvořeny souborem znalostí o specifice vzdělávání dospělých, schopností respektovat principy vzdělávání dospělých, dovednosti formulovat cíle a učební úlohy zaměřené na ověření jejich dosažení, dovedností volit k dosažení cílů adekvátní organizační formy, didaktické metody a efektivní materiální didaktické prostředky.

6)         Konstruktivní kompetence – lektor jako spolutvůrce vzdělávacího projektu

Mnoho lektorů se aktivně podílí na tvorbě vzdělávacích projektů. Ve větších vzdělávacích institucích jsou pro tvorbu projektů vytvářeny specializované týmy, které pod vedením projektových manažerů vytvářejí kvalitní návrhy kurzů nebo ucelených studijních programů. Obvykle v týmech pracují také zkušení lektoři.

7)         Organizační kompetence

Pokud lektor vykonává lektorskou činnost pro určitou vzdělávací organizaci, která zajišťuje řadu nezbytných souvisejících činností počínaje registrací přihlášek na vzdělávací akci a rozesíláním osvědčení o jeho absolvování konče, pak jeho organizační kompetence mohou být směrované na vzdělávací organizaci a zaměřené na vlastní přípravu.

8)         Diagnostické a evaluační kompetence

  • Poskytují informace o vstupních kvalitách účastníků
  • Umožňují na jejich základě řídit s průběžnými korekcemi didaktický proces
  • Poskytují motivační informace účastníkům, ovlivňují jejich volní vlastnosti („blížím se k cíli, už vydržím“)
  • Umožňují lektorovi věnovat zvláštní péči účastníkům se specifickými vzdělávacími požadavky (může jít např.
    o nedostatek vstupních znalostí, smyslové vady, fyzické hendikepy apod.)
  • Poskytují platné podklady pro udělení výstupního certifikátu účastníkovi školení, studia (Malach, 2003)

Pokud zůstaneme u toho, že projektem odpovídáme na podstatné otázky spojené s přípravou vzdělávání, pak můžeme využít schématu Mužíka (2000, s. 95), kterým naznačuje provázanost všech dílčích kroků zajišťujících zdárný a efektivní průběh jakékoliv vzdělávací příležitosti. Klade základní otázky, na které musí dobrý projekt poskytnout odpověď. (Malach, 2003)

Jak poznáte, že věci běží tím správným směrem? Několik dní nazpět jsem upravoval trénink Prezentační dovednosti II. pro management světového hráče na trhu s ocelí.

Velmi jsem se soustředil na co nejefektivněji a současně příjemně investovaný čas účastníků a přestože zaměstnance trénuji cca 4 x týdně, cítil jsem speciální zodpovědnost, aby také tento trénink dopadl co nejlépe. Tedy jsem se opět začal co možná nejzodpovědněji připravovat. Jeden den jsem strávil u počítače 20 hodin. Ano, kdybych neměl dobře nastaveno energetické optimum ve formě budování si mohutného stresového, fyzického, psychického kontejneru právě pro tyto situace, jen těžko bych tlak spojený současně s přípravou na státnice z psychologie, sociologie a andragogiky zvládnul.

Výsledek, kterým se postupně dobírám k názvu tohoto článku? Pozitivní reakce účastníků, společně s kladnými evaluacemi, podtrhují smysluplnost mého poslání, vizí, cílů, andragogických, profesních i osobních hodnot.

Emaily od zaměstnanců zmíněné ocelářské společnosti si dovolím citovat se zachováním jejich anonymity:

Dobré ráno, děkuji za krásný včerejší den. Během tohoto setkání jsem se, díky Vaší podpoře a perfektní atmosféře, rozhodl na výzvu, kterou jsem odkládal a nebyl jsem si jistý, zda do ní mám jít. Dnes se cítím skvěle a vzpomínám na včerejšek. Díky moc za všechno, bylo to tak dobré, že bych si to zopakoval :-)“

„Dobré ráno, jednoduše díííííky moc, díky za pozitivní přístup, přeju hodně zdaru a vše nejnejnej v životě.:-)“

„Dobrý den Honzo, za sebe rovněž velmi děkuji za včerejší setkání. Bylo pro mě osobně opravdu přínosné a mnoho zmíněných věcí a rad si budu ještě dlouho pamatovat. Dalšímu setkání jsem určitě nakloněn, snad nám tedy vyjde. Jste velmi inspirativním
a pozitivní energii-vyzařujícím člověkem a jsem rád, že jsem Vás mohl poznat. Přeji hezký den a spoustu dalších skvělých životních zážitků.“

Tohle jsou velmi povzbudivá slova a ukazatel od lidí, které jsem den před tréninkem neznal. Spontánní emaily a milá slova účastníků jsou pro mně obrovskou motivací a jsem rád, že mám to štěstí věnovat se profesně tomuto velkému koníčku, jímž vzdělávání, profesní rozvoj dospělých a andragogika je.

Den před tím mne jiní účastníci potěšili těmito slovy:

Dobrý den, chtěl bych Vám poděkovat za velmi příjemnou a pro mě novou zkušenost.“

„Hezký den Honzo, děkuji za energii, kterou jste věnoval kurzu (my, co máme alespoň nějakou zkušenost s přednášením a výukou víme, že je nesmírně těžké 8 hodin mluvit a „táhnout“). Těším se na další kurz a přeji hlavně zdraví.

„Dobrý den, děkuji za příjemně strávený včerejší den. Bylo to super 🙂

Je příjemné znát fakt, že bych v tomto duchu mohl ještě velmi dlouho pokračovat.

Přátelé, kolegové, milé účastnice a účastníci tréninků, kurzů, seminářů, workshopů. Je mi velkou ctí pracovat s Vámi. Poznávat každého z Vás, sdílet společně naše znalosti, dovednosti, zkušenosti a postoje. Někdy radosti a také starosti. Tolik se toho od Vás každý den učím a jsem vůči Vám v čím dál větší pokoře. Je krásné číst po společných edukačních akcích tyto krásné vzkazy a věřte, že se každý den snažím být pro Vás lepším a lepším. Když jsem před vámi stál po tisící, začal jsem se místo na sebe, soustředit více a více na Vás. Nyní, když ona číslice překročila 2340 setkání a tréninků, jde mi o to, aby naše společná setkání byla především o Vás a pro Vás. Proto na sobě stále více a více pracuji. Za to, že na sobě mohu neustále pracovat, děkuji vám. Jste smyslem, inspirací a motorem mého poslání.

Děkuji!

Jan Kovač – lektor z andragogické instituce KONFUCIUS

 

LITERATURA

MALACH, J. Klíčové kompetence lektora. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. ISBN 80-7042-945-3

MUŽÍK, J. Andragogická didaktika. Praha: Codex Bohemia, 1988. ISBN 80-85963-52-3.