Intuitivní management 3. kolo – leden 2016

Úžasné, příjemné, velmi odpočinkové, plné krásných emocí a nových podnětů. Asi takto bych shrnul sobotní Intuitivní management, v pořadí již třetí v pořadí. Troufnu si říci, že opět vznikla nová přátelství podobně nastavených osobností v kruhu téměř rodinném. Příjemné prostředí a zázemí, včetně personálu již tradičního místa konání v Antakaraně jen podtrhovalo fakt tohoto výjimečného a nadčasového, přesto tolik současného semináře Intuitivní management. Bohďa se ujala své práce jako vždy zcela bezchybně, kdy každý zúčastněný cítil spontánní a synergické propojení příjemného s užitečným. No a to nejlepší nakonec, všichni účastníci byli opravdu perfektní, zcela spontánně se otevírali velmi hodnotné diskuse, . Jsme velmi vděční, že se nám daří takto setkávat a vážíme si každého jednotlivce, který přinese do naší skupiny kousek ze sebe a my tak můžeme sdílet společně své zkušenosti, zážitky a postoje.

Jdeme za rozpory současných, nefunkčních konceptů

Ano, jdeme za rozpory dnešní konzumní a materiálně založené doby a velice nás těší, že právě tímto zpomalováním na pravé hodnoty, vznikají další, hodnotnější výstupy a daří se nám překračovat zažité fragmenty, dnes již nefunkční techniky a dogmata, například ohledně motivace, osobního a profesního růstu jednotlivce i skupiny. Nemluvě o psychosomatických dopadech, syndromech vyhoření, stresu a dalších fenoménů dnešní silně rezonující doby. Současnost vybízí ze všech stran k tomuto zpomalení, jak my říkáme na pravé hodnoty. Je na každém z nás, zda-li najde odvahu a trpělivost připustit si, že může existovat i něco většího a podstatnějšího, než co do nás od malička vtlouká společnost…kdo nevěří, ať tam běží…je na každém, zda v sobě najde prostor hovořit a přemýšlet nad přítomným okamžikem, nad svým Já jsem, nad otázkami, které se nám možná od dětství vkrádají do hlavy, možná ze srdce…

Posloucháš hlas svého srdce?

… v pohádkách, když princ nebo jiný hrdina neví kudy kam, často slýcháváme. Poslechni hlas svého srdce. Srdcem proteče několikanásobně více krve, než mozkem a je již dávno vědecky prokázáno, že krev obsahuje spoustu důležitých informací. Proč se tedy nezeptáme občas také svého srdce? Co říká právě teď? Jsem to ještě já, ten kdo jde po vlastní, jedinečné cestě? Jsou mé cíle odrazem hlasu, vycházejícího z mého prostého Já jsem? Již 3.3. si o tom můžeme společně opět 6 hodin povídat a sdílet. Když vše dobře dopadne, přijde za námi i maličký / velký, řekněme třeba důkaz toho, že společné sdílení na seminářích Intuitivního managementu je zcela hmotné. Tak tedy 3. března, opět v Antakaraně, Bohďa, Honza a Vy, kteří chcete získat náskok před evolucí.