Celoživotní vzdělávání a učení ONLIFE podle Floridiho

Jak popisuje Michal Černý ve své knize Život onlife, hranice mezi online a offline životem  jsou stále méně patrné. Autor se ve své knize Život onlife dále opírá o níže uvedené souvislosti.

Pravěpodobně většinu času žijeme ONLIFE. Britsko – italský filozof Luciano Floridy říká, že pokud má být společnost ve které žijeme skutečně demokratická, musí být učící se. Lidé v učící se společnosti se sami dobrovolně celý život učí a vzdělávají, protože to chápou, jako základní prostředek pro porozumění celému světu. Také proto, že žijeme ve světě, kde data zcela změnila krajinu našeho poznávání. Nikdy před námi neměli lidé k dispozici tolik informací a tolik dat, na základě, kterých by se mohli rozhodovat. K tomu potřebujeme jak formální vzdělávání, tak rozvinutý systém celoživotního vzdělávání. V něm musí být aktivní jedinec i stát. Rozmytí hranic mezi formálním a neformálním vzděláváním je pro učící se společnost klíčové.

Učení tedy bude zřejmě dominantní činností, které se v nejbližších letech bude věnovat stále větší část společnosti. Učení je produktivní aktivita. Co míní Floridi tím, že většinu času žijeme onlife? Upozorňuje především na skutečnost, že je stále obtížnější nalézt hranice mezi online a offline. Například výplatu dostává většina z nás na účet v bance, takže vůbec nevidí, kolik bankovek skutečně leží někde vyskládáno. A přesto nejde o peníze o nic méně reálné, než o ty, které máme zrovna v peněžence. Značná část nových seznámení vzniká na sociálních sítích a online seznamkách. Osobní značku také budujeme do velké míry online. V Estonsku je významná část státní správy online. Od založení firmy přes volby, až po daňové přiznání. Koneckonců, kdybyste se chtěli s estonským kamarádem hádat, zda je větší slon nebo hroch, dozajisté byste odpověď zkontrolovali na mobilním telefonu. Onlife znamená být v obou světech současně, respektive lépe-z obou světů vytvořit svět jediný. Učící se společnost je totiž současně společností ONLIFE. Společností organicky a nerozlučitelně spojenou s moderní technikou. (Černý, 2020)

Co to znamená pro nás a proč zmiňuji Černého a Floridiho?

Napříč kontinenty, bez nutnosti se fyzicky dopravovat, vstříc aktuálním hrozbám se stává standardem mnoho činností lidského života online. Stejně, jako online seznamování, bankovnictví, vyhledávání informací, komunikace, tak učení a vzdělávání nachází své pevné místo ve světě online. Běžně komunikujeme online na sociálních sítích, je to pro nás samozřejmost a nyní hovoříme pouze o přidání obrazu a zvuku, tedy dalších komunikačních kanálů, kdy můžeme realizovat plnohodnotné neformální vzdělávání, kupříkladu formou online firemního tréninku měkkých dovedností.

V průběhu online tréninků zaměstnanců využíváme výhod pohodlného přehrávání doporučených videí, vyplňování anket v průběhu školení, rozdělení účastníků do více místností, kde hrajeme tématu odpovídající hry. Možnost sdílet další kameru u tabule, kde stejně, jako při face to face školení maluji a účastník mne vidí, jak vstanu a jdu k tabuli, kde mne zcela přirozeně vidí, jak přecházím na druhé kameře. Omezení typu sledování monotónní přednášky a sledování jednoho obličeje a jedné prezentace je pouze nevyužití možností aktuálně velmi dostupných technologických možností a snaze lektora po větší interaktivitě s účastníky. Stále kvalitnější hardware a rychlost internetu poskytuje v převažující většině zcela hladký přenos obrazu i zvuku. Možnost sdílet další kameru u tabule, kde stejně, jako při face to face školení maluji a účastník vidí, jak vstanu a jdu k tabuli, kde zcela přirozeně vidí, jak přecházím na druhé kameře. Při dobrém nastavení kamer vidí účastník detail obličeje, mimiku, vše podstatné na tabuli a současně celé mé tělo, čímž vnímá další důležité neverbální signály ve formě posturiky, gestiky apod. Vše je interaktivní natolik, že chybí pouze vůně kávy, kterou si může každý dle libosti a potřebám, vstříc trendům práce z domova, karanténám, nečekaným nařízením vlády užívat z pohodlí kanceláře, domova nebo v podstatě pouze v závislosti na internetovém připojení, kdekoli na světě. Samozřejmostí je možnost se účastnit podobných online setkání taktéž prostřednictvím mobilního telefonu.

Nejedná se o blízkou budoucnost, nýbrž zcela reálnou, aktuální současnost, které nemá příliš význam se jakkoli bránit, poněvadž výhody stále více převažují nad nevýhodami. Dalšími výhodami jsou odpadající nutnost cestování, čímž se snižují náklady i rizika, časové ztráty a v neposlední řadě také šetříme životní prostředí. Face to face výuka má své pevné a ve své podstatě nezastupitelné místo. Na druhou stranu, pokud jsme tento týden napsali jakoukoli zprávu na mobilním telefonu nebo si přehráli video na Youtube, pak nemá smysl se tvářit, že nežijeme ONLIFE. Stačí se nebránit zcela přirozené evoluci, kde platí dvojnásob, kdo chvíli stál, zůstává opodál.

Zdroj: Černý, M. (2020). Život onlife. Munice.