Ano, je to tak. KONFUCIUS CERTIFIKÁT není za účast.

Certifikát získáte ÚSPĚŠNÝM ABSOLVOVÁNÍM PRAKTICKÉ (s lektorem) i TEORETICKÉ (Online) části tréninku či semináře.

Kupříkladu trénink Skupiny ČEZ na téma Vymáhání pohledávek – asertivní komunikace. Připravili jsme, jako vždy individuální metodiku a také online řešení v rámci následného vzdělávání absolventů tréninku.

1. část tréninku proběhla asi takto (popsáno lektorem Ing. Bc. Davidem Nespěšným MBA)
Místo setkání: ČEZ
DSCN0675„Vždycky je to zvláštní pohled. Aula, učebna, místo kde se sejdeme všichni dohromady a hovoříme, diskutujeme o tajích a zákonitostech konkrétních témat. Teď ráno je pěkný a útulný salónek zatím prázdný a mě napadá mnoho otázek, na které budu mít v průběhu setkání odpovědi. Světla se rozsvěcují a přicházejí oni. Ti co nechtějí zůstat pozadu, ti co chtějí poznat nové věci, naučit se nové dovednosti, posbírat znalosti, změnit úhle pohledu, upravit své postoje. Ti, kteří ví, že v téhle době musí na sobě neustále pracovat. A přesně takoví byli kolegové ze společnosti ČEZ. Dvanáct lidí, dvanáct otevřených hlav. Začínáme. Představení, trochu nezbytné teorie a najíždíme na příklady ze života, hry a také testy. Už víme, proč si lidé nerozumějí, proč muži a ženy komunikují jinak, už víme, jakých chyb se v komunikaci vyvarovat. Blížíme se k sobě a zažíváme ten zvláštní pocit teritoriální proxČEZ tréninkemiky. Oběd je rychlý, všichni tuší, že teď přijde krize, vstáváme, hrajeme si, nacvičujeme. Nakonec je z toho velká legrace, nechci dovolit, aby mi někdo, pod tíhou sacharidů usnul. Překračujeme Rubikon a vrháme se po hlavě do poznávání skupin (týmů), už chápeme co je to skupinová dynamika, už známe jednotlivé role, jak členů skupiny, tak odhadujeme styly řízení vedoucích, nebo řídících týmů? My už víme, jaký mezi nimi rozdíl. Už víme, jak by měla probíhat komunikace také v týmovém prostředí. A najednou je konec. Děvčata balí kufry a jedou zpět, přes celou republiku. Myslím si, že management ČEZu může být spokojen. Zaměstnanci  jsou vnímaví, vzdělaní, chytří. Vítají naše tréninky a možnost společně růst.“

2. část – následné Online vzdělávání si jednotliví účastníci postupně plní kdekoli se jim zlíbí. Počítač v práci, tablet doma, chytrý telefon v tramvaji nebo na cestě vlakem. Odkudkoli, kdykoli mohou účastníci našich kurzů pokračovat ve svém vzdělávání a hodnotně si tak prohlubovat získané znalosti a dovednosti z tréninků. Přihlašují se a zdolávají lekci za lekcí, plní kvízy, píšou do diskusí, komunikují s lektory i mezi sebou, sdílejí a společně s námi takto velmi efektivně a nenásilně rostou.

O TAKTO PODLOŽENÉ EVALUACI NEMLUVĚ. Jeden z nejlepších způsobů, jak jednoduše získat přehled o kvalitě vzdělávání a dopadu na jednotlivé absolventy. CERTIFIKÁT KONFUCIUS tréninků, seminářů, apod., NENÍ ZA ÚČAST, NÝBRŽ ZA OPRAVDOVÉ PROKÁZÁNÍ ZÍSKANÝCH ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ. Ve výsledku platí následující. Pokud mně, jako zadavateli nebo vedoucímu, přinese (elektronicky zašle) vyslaný zaměstnanec CERTIFIKÁT, VÍM, ŽE TOTO ŠKOLENÍ MĚLO SMYSL, VÝZNAM A „že si to tam jen neodseděli“.
Čím dále více z Vás si uvědomujete hodnotu nejen vynaložených finančních prostředků na vzdělávání, ale také časové dotace Vašich zaměstnanců, kdy při stále rostoucích nárocích na produktivitu, apod. si každý rád rozmyslí, jestli je tento čas opravdu efektivně investovaný a opravdu se zaměstnavateli i absolventovi zúročí.

Obrázek tohoto článku nebo 1. obrázek galerie níže Vám jednoduše znázorňuje celý postup „jak to chodí v KONFUCIUS“.