Analýza stavu klíčových kompetencí managementu Čechymen

Další setkání přátel z Čechymenu. Tentokrát v rámci analýzy klíčových kompetencí manažerů. Jak to jednoduše popsat? Třeba takto. Abychom se mohli posouvat ve vzdělávání, musíme mít kompetenční model, tudíž znát jednotlivé kompetence pro danou pozici a také změřit aktuální stav těchto kompetencí na konkrétních zaměstnancích. Právě o změření, analýzu stavu kompetencí jednotlivých manažerů šlo včera, tj. v úterý 23. 2. 2016.

Skvělá práce na skvělém místě se skvělými zaměstnanci

Jako vždy příjemné místo pro tyto účely v Kunčicích pod Ondřejníkem na Lašské chalupě. Zaměstnanci Čechymenu vynikají úžasnou morálkou, přímým a otevřeným přístupem, touhou po poznávání nových hodnot, které je posouvají dále ve své náročné práci. Nejen z tohoto důvodu může bezpečnostní agentura Čechymen poskytovat své služby na nejvyšší možné úrovni a je partnerem největších akcí a subjektů v ČR.

Po poctivé práci zasloužený odpočinek

Po tvrdé práci přišla jako vždy příjemná odměna ve formě wellness, rautu a další zábavy v duchu např. her typu Aktivity, které se všichni zaměstnanci s vervou a touhou po vítězství sobě vlastní ujaly.

Však se podívejte: Někdy obrázek nebo rychlé po sobě jdoucí obrázky 🙂 vydají za tisíce slov 🙂