750 

Multifaktorový osobnostní dotazník je základním dotazníkem zaměřeným na osobnost dotazovaného s širokým využitím napříč všemi oblastmi personalistiky a práce s lidskými zdroji. Je výchozím stavebním kamenem komplexnějších diagnostických baterií.

Multifaktorové osobnostní dotazníky vypovídají zejména o základním osobnostním nastavení, vnímání světa, způsobu rozhodování a preferovaných činnostech, čímž dávají základní rámec pro hledání prostoru pro další rozvoj. Dotazník vychází z oblíbené koncepce MBTI, kterou rozšiřuje o další čtyři bipolární škály.

Tento osobnostní dotazník nabízí kromě přehledného výstupu v podobě grafu rovněž obsáhlou textovou část zahrnující interpretaci celkového profilu, identifikaci výhod a možných rizik, rozvojová doporučení a v případě předdefinovaného optimálního profilu rovněž srovnání výsledků s optimem.

Multifaktorový osobnostní dotazník vytváří základ pro užití a interpretaci dalších specializovaných metod. Doporučujeme jej jako výchozí pro sestavení širší diagnostické baterie.

Vyplnění osobnostního dotazníku trvá cca 10-15 minut (32 položek).

Chci více informací