500 

Dotazník Obchodní profil QUICK je určen pro diagnostiku obchodníků a kandidátů na obchodní pozice.

Dotazník je zaměřen na dvanáct základních obchodních kompetencí rozdělených do třech oblastí: ZÁKAZNÍK, NABÍDKA, PRODEJ. Dotazník sleduje aktuální úroveň kompetencí i vědomou potřeby rozvoje dílčích kompetencí.

Dotazník nabízí kromě přehledného výstupu v podobě grafu také srovnání s předdefinovanými minimálními požadavky a konkrétní praktická doporučení dalšího rozvoje včetně stanovení priority a vhodné metody rozvoje. Vzhledem k tomu, že jde o tzv. kompetenční dotazník, obsahuje kontrolní škály upozorňující na případnou nižší platnost výstupů ať už způsobenou menší konzistencí odpovědí nebo snahou volit sociálně žádoucí odpovědi.

Dotazník Obchodní profil QUICK doporučujeme administrovat společně s testem Obchodní profil TEST a Kariérovým kompasem. Alternativou k dotazníku Obchodní profil QUICK může být jeho rozšířená verze Obchodní profil FULL zaměřená na obchodní dovednosti i jejich nutné předpoklady.

Vyplnění dotazníku trvá cca 15 až 20 minut.

Chci více informací


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.konfucius.cz/www/wp-content/themes/academy/woocommerce/single-product/meta.php on line 17
Kategorie: