750 

Test Verbální zdatnost BASIC patří mezi klasické výkonové testy a je určen pro diagnostiku na všech pozicích vyžadujících dobré předpoklady v oblasti verbálních schopností a dovedností. Test vychází z klasických intelektových testů a současně z potřeb praxe. Je komplexní a neměří hodnotu verbálního intelektu jako takovou.

Test zahrnuje čtyři základní subtesty (analýza, zobecnění, slovní zásoba, verbální pohotovost pod časovým tlakem).

Výstupem testu je zhodnocení celkové úspěšnosti v testu, srovnání rychlosti i kvality řešení s referenční skupinou a zachycení trendu kvality řešení napříč subtesty.

Test je časově omezen. Jeho vyplnění trvá maximálně 25 minut čistého času (časový limit nezahrnuje dobu, po kterou se vyplňující seznamuje s instrukcí).

Chci více informací

Kategorie: