750 

Dotazník zvládání zátěže – stresu je zaměřen na schopnosti zvládat zátěžové a stresující situace a je určen zejména pro diagnostiku pracovníků na exponovaných pozicích a pozicích kladoucích vysoké nároky na stresovou odolnost.

Dotazník zvládání zátěže – stresu sleduje dvanáct základních strategií, jimiž lidé reagují na stres nebo zátěž. Jedinci tyto strategie zaujímají zpravidla zcela automaticky a mimovolně, tj. nejedná se o vědomou volbu na základě zvážení okolností a rozhodnutí. Osvojení resp. preference některých strategií nad jinými vzniká působením celé řady vlivů: předchozí zkušenosti, osobnostní charakteristiky, výchova, vliv vnějšího okolí, obranné mechanizmy atd. Cílem dotazníku je pomoci uvědomit si preferované strategie a v případě potřeby cíleně více využívat ty, které mají celkově pozitivní dopad na zvládání zátěže.

V rámci skupinových výstupů lze pomocí Dotazníku zvládání zátěže včas identifikovat skupiny ohrožené vyhořením nebo jinými riziky.

Dotazník nabízí kromě přehledného výstupu v podobě grafu rovněž textovou část zahrnující komentář k nejpreferovanějším strategiím, popis rizik vyplývajících z případného nadužívání dalších strategií a celkové zhodnocení vlivu použitých strategií včetně interpretace.

Vyplnění dotazníku trvá cca 10-15 minut (60 otázek).

Chci více informací

Kategorie: