2 490 

Vymáhání pohledávek – asertivní komunikace: 

Uzavřené řešení pro personál oddělení pohledávek Skupiny ČEZ – určeno pro absolventy tohoto tréninku.honza-údiv-pruhledna

CÍLOVÁ SKUPINA: Zaměstnanci odboru vymáhání pohledávek

ROZSAH: 1 den / 8 hodin

METODA: Interaktivní firemní trénink včetně online následného vzdělávání (níže).

CÍLE: Zvýšení kvality asertivní komunikace. Hmatatelné zkvalitnění týmové spolupráce a komunikace absolventů  v každodenní práci.

 

Seminář je modulově sestaven z následujících částí:

  1. Teoretický úvod do asertivní komunikace – modely, komunikační kanály, sdělení a zpětná vazba, verbální a neverbální, základy asertivní komunikace (pasivní vs. agresivní).
  2. Genderové rozdíly v komunikaci – co slyší muži a co ženy, proč si obě pohlaví tak často nerozumí. Vytváříme asertivní atmosféru.
  3. Naslouchání – základní předpoklad úspěšné a asertivní komunikace.
  4. Člověk a skupina – skupinová dynamika, skupinové tlaky. S.M.A.R.T.
  5. Problematika, nástrahy a řešení efektivní komunikace uvnitř týmu – bariéry, chyby, komunikační fauly, Asertivní techniky, rozhovor, důsledky, interaktivní pravidla
  6. Motivace a stimulace ve skupinách, vnímání, emoce, haló efekty, prekoncepce, stereo typizace, vnímání reality, komunikace jasná, stručná a srozumitelná, symetrická a asymetrická komunikace, asertivní přístupy ke skupinové komunikaci, formální, neformální, vznik konfliktů ve skupině,  pozice a role členů ve skupinách – moderátor, časoměřič, kreslič, zapisovatel + další typologie, vývojové fáze skupiny – pregrupální, forming, storming, norming, performing, ukončení skupiny, tvorba atmosféry ve skupině.    

Lektor: Ing., Bc. David Nespěšný, MBA

Chci více informací

Katalogové číslo: 20150302 Kategorie:

Asertivní komunikace pro odbor Vymáhání pohledávek Skupiny ČEZ.

Uzavřený kurz pro zaměstnance ČEZ.