25 000 

Image a značka úspěšného vyjednavače podle Honzy Musila

Orientace na reálné situace

Nacvičování komunikačních dovedností na různých modelových situacích, celková práce s osobností člověka – sebevědomí a sebeúcta, sebereflexe a posilování silných stránek osobnosti, možnosti eliminace slabých stránek osobnosti, nácvik komunikačních technik a jejich uplatnění v osobním i profesním životě, rozvoj své osobnosti – sebepoznání a duševní hygiena, pěstování optimálních interpersonálních vztahů – vývoj vztahové inteligence v každém z nás.

Odstranění nevhodných nonverbálních prvků

Nejistota při prezentování vlastní osobnosti, nevhodná řeč těla, příliš statický projev, sezení při prezentaci, čtení z listu, chybí logická struktura – „Myšlenkový chaos v řečovém projevu“, zrakový kontakt, mimika a gestikulace.

Vlastní image a její důležitost

Vliv vizáže na vystupování a charisma, jak takovou vizáž sladit s osobností, co je při vizáži důležité pro danou pozici, co zvýraznit a co skrýt pro dokonalý vzhled, jak si vylepšit svou image, jak si vytvořit profesionální image, co může poškodit image, první dojem, vhodně se obléci a barevně sladit na danou schůzku, osobní styl v oblékání.

Komu je seminář určen

Reprezentantům firmy (TOP management, vyšší, stření i liniový manažeři), obchodním zástupcům a prodejcům, všem, kteří se chcete stát úspěšnými nejen v ob
chodním jednání.

Reálný cíl absolventa

Rozvine a upevní své dovednosti v obchodním jednání a vyjednávání, zvládne se strategicky připravit na náročná a důležitá obchodní jednání, získá řadu nových poznatků pro svoji obchodní činnost, a to při různých typech obchodního jednání, zvládne náročné části vyjednávání, naučí se pohnout z „mrtvého bodu“, naučí se vypořádat s různými situacemi ve vyjednávání – námitky, nesouhlas, nátlak, zvládne se účinně vyrovnávat s vlastním stresem, intenzivně si natrénuje strategii a taktiky na vlastních situacích.

Otevřené semináře (objednáváte počet OSOB)

Pokud máte zájem o otevření semináře, zašlete nám požadovaný termín.Firemní trénink (objednáváte počet tréninků)

Váš firemní trénink25 000 

Chci více informací

Katalogové číslo: 20150503 Kategorie: , , Štítky: , , ,

8-mi hodinový aktivní trénink obchodních a vyjednávacích technik a strategií. Tento trénink nemusí být určen pevně pouze pro obchodníky a vyjednavače. vyjednáváme i s vlastními zaměstnanci, kolegy a podřízenými. Každý manažer, vědom si svých silných i slabších stránek by neměl tento trénink minout.