Hodnoceno 5.00 z 5 na základě 1 hodnocení zákazníka

1 490 25 000 

Zbavte se stresu a syndromu vyhoření

Stres, téma aktuálnější, než by se mohlo zdát. Tento fenomén dnešní uspěchané doby jsme pro Vás za pomoci psychologů propracovali do posledních detailů, abychom Vám nyní mohli poskytnout komplexní program také akreditovaný MŠMT.

Pracujete od rána do večera, ale i když děláte co můžete, stejně není nikdy hotovo. Máte pocit, že na to, kolik do práce investujete, nejsou výsledky přiměřené? Skloňujete stále častěji slovo Stres?

Dostáváte se často do stresových situací nebo se jim naopak vyhýbáte? Musíte se potýkat s náročným pracovním prostředím, nedostatkem času, zahlcením informacemi a činnostmi?
Pozitivní stress management je komplexní program zvládání stresu. Podobně jako pozitivní time management se i pozitivní stress management zaměřuje na celostní přístup k člověku a vychází z předpokladu, že i zvládání stresu je odrazem celkové osobní pohody, stability a žádoucích vzorců adaptace na zátěžové situace.

V ohnisku zájmu jsou tři základní oblasti zvládání stresu – prevence – zvládání stresových situací – zpětné vyrovnávání dlouhodobých důsledků stresu.

Lidé kolem vás začínají podezřele skloňovat slovo workoholismus. Nevíte, jak nejlépe a bez vlastních výčitek odmítnout nepřiměřený návrh nebo požadavek kolegy?
Termín vyhoření zná asi každý z nás, ale většina má o jeho obsahu velice zkreslené představy. Jaký stav nazýváme vyhořením? Jestliže jsme dlouhodobě emocionálně vyčerpaní, frustrovaní, cítíme se být trvale ve stresu. Obvykle jsme vyčerpaní i fyzicky.

To vše jsou témata, které podrobně rozebereme na tomto aktivním tréninku.

 

ÚČASTNÍCI TOHOTO SEMINÁŘE ZDARMA ZÍSKAJÍ PŘÍSTUP DO E-LEARNINGOVÉHO PROGRAMU, KDE NALEZNOU VEŠKERÉ PREZENTACE, ODBORNÉ PUBLIKACE, VIDEA A FOTODOKUMENTACI ZE SEMINÁŘE. Možnost diskutovat s lektorem prostřednictvím uzavřených diskusí pro účastníky a pravidelné doplňování aktualit k danému tématu. Tato služba je pro účastníky zcela zdarma. Pokud si zadavatel bude přát, může být e-learning doplněn o testy, které prověří získané znalosti a dovednosti jednotlivých účastníků, na základě čehož bude následně vystaven certifikát o absolvování kurzu.


Lektor: Jan Kovač

Otevřené semináře (objednáváte počet OSOB)

Pokud máte zájem o otevření semináře, zašlete nám požadovaný termín.Firemní trénink (objednáváte počet tréninků)

Váš firemní trénink25 000 

Chci více informací

Prevence stresu a syndromu vyhoření, hledání vnitřní motivace, duševní hygiena

Aktivní, zážitkově, terapeuticky lazený, 11-ti lety a stovkami absolventů prověřený, trénink prevence stresu a syndromu vyhoření.

Lektor: Jan Kovač (na téma prevence stresu a Burnout úspěšně  desítky významných firem a institucí včetně KÚMSK,  jednotlivé úřady městských obvodů města Ostravy, zaměstnance CGB laboratoře a další). Praxe v lektorské činnosti 15 let, jeho kurzy prošlo více než 5000 absolventů.

Rámcová osnova:

  1. část: Psycho kybernetika, stresový kontejner (poznáváme)

V první fázi našeho interaktivního tréninku se podíváme na oblasti tzv. „co nás dokáže naštvat“. Vyjmenujeme si většinu případů, které nám vadí, dokáží nás tzv. „vyvést z míry“. Pomocí technologie z oblasti psycho – kybernetiky si uvědomíme určité zákonitosti vlastní psychiky, stresový kontejner, jak jej ne-plnit, zvětšovat, atd.

  1. část: Problémy, situace, které nás potkávají (řešíme, rozumíme)

Ve druhé části tréninku postoupíme k jednotlivým, konkrétním problematickým situacím. Naučíme se rozpoznat základní nejen inter psychické bariéry, intra psychické zabijáky a  fauly. Na jednotlivých příkladech se naučíme zvládat tyto mnohdy nevědomé chyby. Seznámíme se s autorskou metodikou Mrakodrap úspěchu, která nám ještě více „otevře oči“ v rámci vlastního sebepoznání na úrovni vnímání vnějšího a vnitřního stresu, motivace a sebe motivace.

  1. část: Resonance konfliktu (trénujeme)

Třetí část bude věnována důležité oblasti – Resonanci konfliktu. Bylo vědecky zjištěno a dokázáno, že hlavním smyslem života je poznání vlastního já. Naučíme se a natrénujeme některé postupy, jak zvýšit efektivitu svého jednání vůči ostatním, ale především vůči sobě samotnému. Pochopíme konflikty, odehrávající se uvnitř nás a naučíme se s nimi vypořádat. Tato část bude taktéž doplněna o praktická cvičení.

  1. část: Tvůrčí představivost (přemýšlíme, chápeme)

…Abychom mohli skutečně „žít“, tzn. žít uspokojivým životem, musíme si vytvořit adekvátní obraz svého JÁ. Veverka se nemusí učit dělat si zásoby na zimu. Veverka, která se narodila na jaře a nikdy nepoznala zimu si na podzim hromadí zásoby. To je INSTINKT ÚSPĚCHU. Člověk má instinkt úspěchu mnohem úžasnější a složitější. Zvířata si nemohou volit cíle, člověk má TVŮRČÍ PŘEDSTAVIVOST, proto není jen tvorem, ale TVŮRCEM. PŘEDSTAVIVOST JE HLAVNÍM ZDROJEM POKROKU A HNACÍ SILOU VEŠKERÉ LIDSKÉ ČINNOSTI. Nejen o Tvůrčí představivosti bude část čtvrtá.

  1. část: Testovací a sebe evaluační

Pátá část našeho aktivního tréninku je nazvaná jako testovací a sebe evaluační, nicméně v průběhu celého tréninku budete mít spoustu možností využít testy a jiné zpětnovazební prvky, které vám pomohou identifikovat přesně vaši osobnost a její předpoklady pro uvědomění se a mnohem lepší zvládání stresových situací, které nás dnes a denně obklopují. Tato část se bude tedy prolínat celým naším seminářem.

Věnujeme se také těmto dalším tématům:

Poznávací (kognitivní) procesy jsou procesy, jejichž prostřednictvím zachycujeme, zpracováváme a hodnotíme informace z okolního světa o sobě samém a okolním prostředí. Tyto procesy registrujeme prostřednictvím smyslů, tudíž jsou velmi individuální. Aby tyto procesy pracovaly správně, je nutno je propojit do vazeb jednotlivých součástí systému osobnosti.

• chyby v myšlení a jejich podíl na vlastních potížích
• typy automatických negativních myšlenek
• vliv myšlení na emoce a chování
• způsoby zvládání negativních myšlenek
• techniky první pomoci, způsoby zpochybňování myšlenek
• testovací otázky k pravdivosti negativních myšlenek
• kognitivní schémata (výkon, přijetí, moc, měl bych a musím)

Krátká rekapitulace:

1. Psycho – kybernetika – Co Vás dokáže naštvat?
plusy a minusy, „A co s tím?“ Stresový kontejner, graf životních funkcí, Koňský povoz
2. Resonance konfliktu
a. Každý má svou realitu
b. Bradavice na povrchu a co ty uvnitř nás? Psycho – kybernetika.
c. Provázanost s teorií Koňský povoz (rozbitý kočár).
4. Tvůrčí představivost
a) Asociace instinkt zvířat vs. lidská tvůrčí představivost – Psycho – kybernetika (škaredí jsme pouze uvnitř sebe…).
b) Divák, režisér, herec, scénárista
5. Mrakodrap úspěchu
6. EQ
Složky emoční inteligence – sebevědomí, sebe ovládání, sebe uvědomění, sebe řízení, sebe motivace…angažovanost, řízení vztahů, EQ /
IQ (vzory a styly) kultivace vlastních emocí.
7. Vnitřní motivace
1) Proč právě já?
2) Co nás motivuje, motivační faktory, demotivátory

Pro tento konkrétní trénink platí dvojnásob: Někdy, když učení předchází zkušenostem, nemusí vždy dávat smysl. Představme si hodiny. Na začátku si někteří mohou říci, proč tohle a tamto, proč hraji tuto hru? Postupem času (čtvrt, půl, tři čtvrtě…celá) se postoj upravuje, přichází „Aha efekt“ a absolvent si ukotvuje nové dovednosti a postoje v podstatě trvale. Novou rétoriku směrem sám k sobě („resonuji“, „jsem na balkóně“, „sbírám plusy“ …). Jedná se o klíčový, pro moderátora náročný a současně pro účastníky příjemný i zábavný trénink plný emočních zvratů a nových poznání. Hodnota a kvalita tréninku je ověřena klinickým psychologem, psychoterapeuty, manažery, obchodníky a především stovkami spokojených absolventů. Tento trénink prochází 11-ti lety vývoje a za nekončícího zdokonalování na stovkách konkrétních realizací.
Tímto tréninkem autenticky provází Jan Kovač – zakladatel KONFUCIUS®.

Další informace

Místo konání

Ve firmě