25 000 

Manažerské kompetence

Klademe důraz na organizaci řízení, a to nejen ve velkých podnicích, ale i ve středních a malých firmách a institucích. Sledujeme organizaci řízení a vlivy kladných a záporných rozhodnutí na chod firmy a společnosti. Jedná se o základní seznámení s manažerskými dovednostmi – manažerské minimum.

Cílem tohoto semináře je zkvalitnit systémy manažerské práce vzhledem ke střednědobým a dlouhodobým cílům firmy. Sledujeme především základní manažerské chyby a s pomocí diskusního fóra hledáme praktické řešení konkrétních potíží v jednotlivých firmách a společnostech.

Budeme zabývat v bodech

1. Pokročilá manažerská komunikace, podprahová a paraverbální komunikace, přirozené delegování, manažerské styly vs. typologie
2. Předcházení a řešení konfliktních situací, rezonance konfliktu v manažerské praxi, obousměrná manipulace
3. Motivace, sofistikované hodnocení a hodnotící pohovory, kritika a chvála v praxi, empatie
4. Klíčové kompetence – tvorba kompetenčních modelů
5. Projektové řízení, kooperace a spolupráce
6. Kreativita manažera, informační technologie pro usnadnění manažerské práce
7. Analýza, plánování, organizace a kontrola práce podřízeným i sobě
8. Zvládání zátěže / řešení problémů, nástavba Time management – GTD
9. Leadership, ovlivňování, rozhodování
10. Testovací a sebe evaluační část (testy a dovednostní trénink v průběhu).

Diskutujeme a navážeme na

psychodiagnostiku manažera v praxi – souhrnné vyhodnocení skupiny, popř. i jednotlivá hodnocení manažerů – eliminace nebezpečí vyhoření manažera, organizace řízení a uplatnění osobnosti manažera v jeho manažerské roli, charisma manažera, intelektuální úroveň manažera a jeho individuální přístup, praktická realizace delegování a zázemí manažera, role manažerů v procesu vzdělávání a rozvoje lidí ve firmě, předávání kompetencí a povinností jako základ úspěšné manažerské práce, oddělování osobních a firemních cílů, řízení lidských zdrojů – úspěšný styl rozhodování, vyhýbání se konfliktům – realita kompromisů nebo realita souboje kdo z koho ?

Zvyšování vlastního výkonu a zvyšování kvalifikace jako podmínka úspěchu, kde mám své vlastní hranice? Kudy vede cesta k vlastní záhubě společnosti, ve které jsem manažerem ?

Komu je trénink určen

Managementu na všech úrovních, kteří jsou zodpovědní za dosahování kvalitních pracovních výkonů, všem vedoucím zaměstnancům, kteří jsou zodpovědní za plnění firemních cílů a za motivování podřízených zaměstnanců k lepším firemním výsledkům, všem vedoucím zaměstnancům, kteří hledají cestu, aby zaměstnanci pracovali efektivněji, samostatněji, s vyšším nasazením, a to bez zbytečného „brblání“ a nákladné kontroly, všem zaměstnancům, kteří se teprve chystají na pozici manažera nebo kteří mají problémy se zvládáním svého času.

Reálný cíl absolventa

Osvojí si, s pomocí teorie i praktických ukázek, nové systémy řízení tak, aby nedocházelo často k chybám při řízení a realizaci úkolů, posílí si vlastní pozici – roli – ve vedení lidí a jejich motivaci, naučí se hledat směr při prosazování kariéry u těch podřízených, kteří nejsou dostatečně zodpovědní a zkušení či osobnostně vyzrálí na svoji pracovní pozici, posílí si manažerské kompetence a sebevědomí.


Lektor: Jan Kovač

Otevřené semináře (objednáváte počet OSOB)

Pokud máte zájem o otevření semináře, zašlete nám požadovaný termín.Firemní trénink (objednáváte počet tréninků)

Váš firemní trénink25 000 

Chci více informací

V rámci firemního tréninku se osnova a metodika připravuje na míru dle aktuálních potřeb zadavatele. Trénink může být del rozsahu a zadání také dvou i více denní. Informujte se na tel. č. 5995 0 5995. Tento program je součástí akreditované manažerské akademie v rámci MŠMT a rekvalifikačního programu.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.