25 000 

V květnu 2018 nabude účinnosti nařízení EU o ochraně osobních údajů, které mění některá pravidla v oblasti ochrany osobních údajů a zavádí nové právní nástroje (jako pověřenec pro ochranu osobních údajů, záznamy zpracování osobních údajů nebo posouzení vlivu na ochranu osobních údajů apod.). Legislativní změny se dotknou ve větší či menší míře každého, kdo v rámci svého podnikání nebo při výkonu veřejné moci pracuje s osobními údaji.

Základní informace o GDPR (principy, osoby, kterých se nařízení týká, kategorizace osob, které osobní údaje zpracovávají, správce, zpracovatel).

Chráněné osobní údaje (obecné a zvláštní osobní údaje,  pseudonymizace, anonymizace).

Zpracování osobních údajů (účel a zákonné důvody).

Povinnosti správce a zpracovatele:

informační povinnosti,
usnadňování výkonu práv subjektům údajů,
povinnost opravit a vymazat osobní údaj,
omezení zpracování,
právo vznášet námitky,
vhodná opatření při zpracování,
smlouvy mezi správcem a zpracovatelem,

Ochrana osobních údajů ve specifických situacích
 (např. výběr zaměstnanců, monitorování zaměstnanců, kamerové systémy, e-mailing, marketing).

Chci více informací

4 hod. seminář, pořádaný ve Vaší firmě nebo instituci. Pro firmy i statní a veřejnou správu přizpůsobujeme obsah konkrétním potřebám. Dle dohody a potřeb je seminář možno prodloužit.

V návaznosti na základní seminář realizujeme:

První krok – Mapování organizace, GAP analýza, zjistíme nedostatky a vše podstatné dle Vašich potřeb.

Druhý krok – Výsledné doporučení, opravy, souhlasy, smlouvy, web, informace k zaměstnaneckým dohodám, atd.

Pro více informací nás můžete kontaktovat prostřednictvím formuláře zde nebo na tel. 733 556 555.